Shopping cart

January 2023

RM 65.00

February 2023

RM 65.00

March 2023

RM 65.00

April 2023

RM 65.00

May 2023

RM 65.00

June 2023

RM 65.00

July 2023

RM 65.00

August 2023

RM 65.00

September 2023

RM 65.00

October 2023

RM 65.00

November 2023

RM 65.00

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 27, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 2 Sejarah

Payment:

Teacher Profile

Mr. Nelson graduated Master of Arts (History) by research & Bachelor Degree of Arts (History) with distinction from the University of Malaya. He has the experience in teaching Sejarah/History subject for 7 years.

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Total Lesson

Showing 44 - 44 of 44  

Date : 06 January 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 13 January 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 20 January 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 27 January 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kerajaan Alam Melayu


1.1 Konsep Alam Melayu


 • Takrif Alam Melayu
 • Konsep Alam Melayu dari sudut:
 1. Geografi (pendapat tokoh ahli arkeologi, ahli akademik, ahli bahasa & budayawan, sarjana barat, pengkaji manuskrip Melayu)
 2. Bahasa (pendapat tokoh bahasa)
 3. Budaya (pendapat Budayawan Dato' A. Aziz Deraman)

Date : 03 February 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan objektif (gerak gempur, no.1-8, pg 1&2)

soalan struktur

 • no.1 Konsep Alam Melayu (pendapat tokoh dari sudut geografi, bahasa) (sub topik 1.1)(gerak gempur, pg 4)

soalan esei

 • no.1 Konsep Alam Melayu (persamaan bunyi perkataan, faktor perkembangan budaya) (sub topik 1.1) (gerak gempur, no.5)Date : 10 February 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kerajaan Alam Melayu


1.2 Kewujudan Kerajaan di Alam Melayu

Masa, Pusat Kerajaan & Lokasi

 • Funan
 • Champa
 • Kedah Tua
 • Gangga Nagara
 • Srivijaya
 • Angkor
 • Majapahit


1.3 Kerajaan Alam Melayu yang Masyhur

Pengasas, Zaman Kemasyhuran, Raja terakhir, Sebab Kemasyhuran

 • Funan
 • Champa
 • Kedah Tua


Exercise Progress

Latihan Bab 1

 • latihan pengukuhan (pelangi, no.2, 3, pg 4)


Date : 17 February 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kerajaan Alam Melayu


1.3 Kerajaan Alam Melayu yang Masyhur

Pengasas, Zaman Kemasyhuran, Raja Terakhir, Sebab Kemasyhuran

 • Kerajaan Gangga Nagara
 • Kerajaan Srivijaya
 • Kerajaan Angkor
 • Kerajaan Majapahit


Exercise Progress

Latihan Bab 1

latihan pengukuhan (pelangi, no. 4 a,b,c, pg 5)Date : 24 February 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kerajaan Alam Melayu


1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman

 • Sezaman abad ke-1, ke-9, ke-14
 • Hubungan Perdagangan
 1. sebab wujud hubungan perdagangan
 2. pelabuhan yang aktif pada abad 1-15
 • Hubungan Keagamaan (cara kemasukan & bukti)
 1. Hindu
 2. Buddha
 3. Islam


Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan objektif (gerak gempur, no.13-24, pg 2&3)
Date : 03 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kerajaan Alam Melayu


1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman

 • hubungan diplomatik
 • tujuan hubungan diplomatik
 • hubungan Alam Melayu dengan China
 • hubungan Alam Melayu dengan India
 • sebab kejayaan hubungan luar Kerajaan Alam Melayu dengan China & India


Completed Bab 1 (until slide 52)


Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan objektif (gerak gempur, no.25-30, pg 3)

soalan struktur

 • no.2 Kerajaan Luar Sezaman Kerajaan Funan, bentuk hubungan (sub topik 1.4)(gerak gempur, pg 4 &5)
 • no.4 Kerajaan Luar Sezaman Kerajaan Alam Melayu abad ke-9, Peranan Asoka, hubungan diplomatik dengan India (sub topik 1.4)(global mediastreet, pg 4 &5)Date : 10 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan objektif (gerak gempur, no.9-12, pg 2)

Latihan Pengukuhan (pelangi, no. 4d, 4e, 5, pg 6) (sub topik 1.3)

soalan struktur

 • no.2 Dua Kerajaan Awal Tanah Melayu, Lokasi & Pusat Kerajaan (sub topik 1.2)(global mediastreet, pg 3&4)
 • no.3 Pusat Kerajaan Champa, Faktor Kemasyhuran Kerajaan Funan & Srivijaya, Kawasan Perluasan Kuasa Patih Gajah Mada (sub topik 1.3)(global mediastreet, pg 4)Date : 17 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1


Soalan Esei

 • no.2 Latar Belakang Pembentukan Kerajaan Srivijaya, Kegemilangan Kerajaan Srivijaya, Iktibar Pembentukan Kerajaan Srivijaya (sub topik 1.3)(gerak gempur, pg 5)
 • no.1 Kemasyhuran Kerajaan Angkor, Kemasyhuran Kedah Tua & Gangga Nagara (sub topik 1.3)(global mediastreet, pg 5)
 • no.2 Bentuk Hubungan Alam Melayu VS Kerajaan Luar, Cara Hubungan Diplomatik Kerajaan Alam Melayu VS China, Kepentingan Hubungan Luar (sub topik 1.4)(global mediastreet, pg 5)Date : 24 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


2.1 Sistem Pemerintahan

Sistem Beraja (Gelaran Raja, Pusat & Wilayah)

 • Kerajaan Funan
 • Kerajaan Champa
 • Kerajaan Srivijaya
 • Kerajaan Angkor
 • Kerajaan Kedah Tua
 • Kerajaan Majapahit
 • Kerajaan Gangga Nagara


Exercise Progress

Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-11, pg 7&8)
Date : 07 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Quick Revision 2.1


2.2 Kegiatan Ekonomi

Pertanian

 • Faktor Kemajuan, Kepentingannya
 • Penanaman Padi (Angkor, Funan, Champa, Majapahit, Srivijaya)
 • Rempah Ratus, Kegiatan Pertanian Lain

Perdagangan

 • Faktor Kemajuan
 • Pelabuhan & Barangan yang diperdagangkan (Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Gangga Nagara)
 • Pedagang luar (China, India, Arab dan Parsi)

Hasil Hutan dan Laut

 • Kapur Barus, Gaharu, Rotan, Sarang Burung Layang-Layang
 • Rumpai Laut, Mutiara, Gamat

Perlombongan dan Pembuatan

 • Emas, Perak, Bijih Besi
 • Perhiasan Emas, Pembuatan Tembikar, Cukai Kelapa, Garam


Bab 2 Completed (until slide 41)Date : 14 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Soalan Objektif (gerak gempur, no.12-30, pg 8&9)

Soalan Struktur

 • no.1, Gelaran pemerintah kerajaan Funan, bentuk pentadbiran Funan (sub topik 2.1)(gerak gempur, pg 10)
 • no.2, Jenis hasil hutan, sebab permintaan hasil hutan dan laut, cadangan memajukan pengeluaran hasil hutan dan hasil laut (sub topik 2.2)(gerak gempur, pg 10)
 • no.1, Gelaran Raja Funan, Sistem Pemerintahan Majapahit, Kepentingan Sistem Pemerintahan yang mantap (sub topik 2.1)(pelangi, pg 22)


Date : 21 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Soalan Struktur

 • no.2, Tiga Kerajaan Alam Melayu terkenal dengan penanaman padi, Faktor Kemajuan Penanaman Padi (sub topik 2.2)(pelangi, pg 22)
 • no.1, Gelaran Raja Majapahit, Corak Pemerintahan Kedah Tua, Peranan Pemerintah Gangga Nagara (sub topik 2.1)(global mediastreet, pg 7)
 • no.2, Gelaran Raja Srivijaya, Peringkat Pusat Raja Srivijaya, Pentadbiran Peringkat Wilayah Srivijaya (sub topik 2.1)(global mediastreet, pg 8)
 • no.3, Tujuan Kegiatan Pertanian, Fungsi Baray dan Daik, Kegiatan Masyarakat Alam Melayu selain Tanaman Padi, Cara Memajukan Sektor Pertanian (sub topik 2.2)(global mediastreet, pg 8 &9)


Date : 28 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


3.1 Bahasa dan Tulisan

Bahasa Utama, Bukti Penemuan Bahasa, Tulisan, Bukti Penemuan Tulisan

 • Kerajaan Funan
 • Kerajaan Champa
 • Kerajaan Kedah Tua
 • Kerajaan Angkor
 • Kerajaan Srivijaya
 • Kerajaan Majapahit


Exercise Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-9, pg 13)


Soalan Struktur

 • no.1, Kepentingan Bahasa dan Tulisan, Asal-Usul Perkataan, Perkataan dalam Bahasa Melayu (Sub Topik 3.1)(Global Mediastreet. pg 12)
Date : 05 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Quick Revise 3.1

3.2 Persuratan

 • Penemuan Batu Bersurat & Bukti, Penemuan Manuskrip, Contoh Karya Sastera Masyhur
 • Kerajaan Champa
 • Kerajaan Angkor
 • Kerajaan Majapahit
 • Kerajaan Kedah Tua
 • Kerajaan Srivijaya


Persuratan Melayu

 • Sebelum Kedatangan Islam (Zaman Hindu-Buddha)
 • Selepas Kedatangan Islam
 • Karya Kisah Nabi & Karya Epik Perjuangan Pahlawan Islam


Exercise Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Soalan Objektif (Gerak Gempur, no.10-16, pg 14)

Soalan Struktur

 • no.1, Karya Epik dan Sastera India, Bentuk Karya Luar Membawa Perubahan Persuratan Melayu (sub topik 3.2)(gerak gempur, pg 16)Date : 12 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 2


Soalan Struktur

 • no.4, Kegunaan hasil hutan, hasil laut & Cara mengkomersialkan hasil hutan dan laut (sub topik 2.2)(global mediastreet, pg 9)


Soalan Esei

 • no.1, Sistem Pemerintahan Angkor, Sistem Pemerintahan Pusat dan WIlayah Srivijaya, Langkah-langkah Mempertahankan Sistem Beraja (sub topik 2.1)(pelangi, pg 23)


Ulangkaji (Praktis Topik)

Bab 1

soalan objektif (no.1-10, pg 28)

soalan struktur

 • no.1, Kawasan Alam Melayu, Istilah lain, Bukti budaya serumpun yang sama (sub topik 1.1, pg 29)
 • no. 2, nama kerajaan Alam Melayu, Kemasyhuran Kerajaan Alam Melayu (sub topik 1.2 & 1.3, pg 30)


Date : 19 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress


Ulangkaji (Praktis Topik)

Bab 1

soalan esei

 • no.1, konsep alam melayu, persamaan kawasan (sub topik 1.1, pg 30)
 • no. 2, tujuan hubungan diplomatik dengan China dan India (sub topik 1.4, pg 30)


Bab 2

soalan objektif (no.1-10, pg 31)

soalan struktur

 • no.1, Bahagian Sistem Pemerintahan Beraja, Gelaran raja Funan & Majapahit, Peranan pembesar (sub topik 2.1, pg 32)
 • no. 2, Hasil hutan, sebab hasil hutan mendapat permintaan tinggi (sub topik 2.2, pg 32)

Date : 26 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Quick Revise 3.2

3.3 Seni Bina

Perkapalan, Pengairan & Candi

 • Kerajaan Funan
 • Kerajaan Angkor
 • Kerajaan Champa
 • Kerajaan Srivijaya
 • Kerajaan Majapahit
 • Kerajaan Kedah Tua
 • Kerajaan Gangga Nagara


3.4 Struktur Sosial

Kategori, Peranan & Tugas

 • Golongan Pemerintah (Kelas Atasan)
 • Golongan Diperintah (Kelas Bawahan)


Bab 3 Completed


Exercise Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Soalan Objektif (gerak gempur, no.17-30, pg 14 & 15)Date : 02 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Soalan Objektif (global mediastreet, no.1-10, pg 11 & 12)

Soalan Struktur

 • no.2, Pembahagian Struktur Sosial Kerajaan Alam Melayu, Golongan Bangsawan, Golongan Hamba dalam Masyarakat Feudal Alam Melayu (sub topik 3.4)(gerak gempur, pg 16)
 • no.3, Seni Bina Kerajaan Kedah Tua, Agama, Candi-candi Kerajaan Kedah Tua Batu (sub topik 3.3)(global mediastreet, pg 13)
 • no.4, Peranan Rakyat Merdeka, Hubungan Kelas Atasan & Kelas Bawahan (sub topik 3.4)(global mediastreet, pg 14 & 15)
 • no. 1, Tiga Batu Bersurat Kerajaan Srivijaya, Contoh Perkataan Bahasa Melayu dipengaruhi Bahasa Sanskrit (sub topik 3.1)(pelangi, pg 33)
 • no.2, Tiga Bentuk Sastera Islam, Tiga Contoh Karya Epik Kisah Pahlawan Islam (sub topik 3.2)(pelangi, pg 33)Date : 16 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 4 Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


4.1 Agama dan Kepercayaan

Maksud Agama & Kepercayaan

Kepercayaan Animisme & Dinamisme

Penyebaran Agama Hindu, Buddha dan Islam (termasuk Cara Kemasukan & Pengaruhnnya)

Perkembangan Agama (Hindu, Buddha & Islam)

 • Funan
 • Champa
 • Angkor
 • Srivijaya
 • Majapahit
 • Kedah Tua
 • Gangga Nagara

Kerajaan Pasai


Exercise Progress

Latihan Bab 4


Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-9, pg 19)

Date : 23 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 4 Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu


Quick Revise 4.1

4.2 Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Maksud Keunikan Warisan

Sistem Pemerintahan Beraja

Kebijaksanaan Pemerintah

Kegiatan Ekonomi

Perkembangan Sosiobudaya

Amalan Beragama


Bab 4 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 4


Soalan Struktur (global mediastreet)

no.1, Maksud Agama dan Kepercayaan, Bentuk Kepercayaan Awal (sub topik 4.1)(pg 17)

Date : 30 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 4


Soalan Objektif (pelangi, no.1-10, pg 43)

Soalan Struktur

I. Global Mediastreet

no.2, Faktor Agama Hindu, Buddha dan Islam Mudah Tersebar ke Alam Melayu, Bukti Penyebaran Agama, Bukti Penyebaran Islam di Champa (sub topik 4.1)(pg 17)

no.3, Cara Pemilihan Raja, Sebab Rakyat Menghormati Raja, Faktor Raja Mendapat Gelaran (sub topik 4.2)(pg 18)

no.4, Cara Memanfaatkan Kesuburan Tanah, Sebab Mencipta Baray, Bentuk Pelabuhan Masyarakat Alam Melayu, Kepentingan Sektor Pertanian (sub topik 4.2)(pg 19)


II. Gerak Gempur

no.1, Tiga Kerajaan Alam Melayu Beragama Hindu & Buddha, Aspek Kehidupan Disesuaikan Agama Islam (sub topik 4.1)(pg 22)

no.2, Maksud Keunikan Warisan, Pelantikan Raja (sub topik 4.2)(pg 22)


Date : 07 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka


5.1 Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

Pemilihan Lokasi Yang Strategik oleh Parameswara


Exercise Progress

Latihan Bab 4


Soalan Objektif (gerak gempur, no.10-30, pg 20 & 21; global mediastreet, no.1-10, pg 16)Soalan Esei

no.1, Gelaran Pemerintah, Kedudukan Raja, Pemimpin yang Baik Membentuk Kerajaan Yang Cemerlang (gerak gempur, sub topik 4.2, pg 23)

no.2, Pemilihan Raja, Kebijaksanaan Pemerintah Kerajaan Alam Melayu (pelangi, sub topik 4.2, pg 45)


Date : 14 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka


QuicK Revise 5.1

5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka


FAKTOR KEGEMILANGAN

Kepemimpinan Raja

 • Keturunan Raja Palembang
 • Peranan yang Unggul
 • Daulat dan Alat Kebesaran
 • Kewibawaan

Sistem Pentadbiran

 • Sistem Pembesar Empat Lipatan
 • Tugas Pembesar

Sistem Perundangan

 • Hukum Kanun Melaka
 • Undang-undang Laut Melaka
 • Undang-undang Adat


ASPEK KEGEMILANGAN

Empayar Yang Luas

 • Cara Pembentukan Empayar
 • Kepentingan Pembentukan Empayar
 • Pentadbiran EmpayarDate : 21 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka


QuicK Revise 5.2

5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka


ASPEK KEGEMILANGAN

Pusat Penyebaran Agama Islam

 • Cara Penyebaran Agama Islam
 • Kesan Penyebaran Agama Islam

Pusat Perdagangan

 • Kedudukan Strategik
 • Pusat Pengumpulan dan Pengedaran Pelbagai Barangan
 • Dikunjungi Pedagang Dari Dalam & Luar Alam Melayu
 • Pusat Perkapalan

Pengurusan Perdagangan

 • Syahbandar
 • Cukai Perdagangan
 • Mata Wang
 • Orang Laut
 • Kemudahan Pelabuhan


Exercise Progress

Latihan Bab 5


Soalan Struktur

no.1, Cara Penyebaran Agama Islam di Melaka, Kesan Penyebaran Islam kepada Kesultanan Melayu Melaka (gerak gempur, sub topik 5.2, pg 28)

no.2, Maksud Cukai Rasmi dan Cukai Tidak Rasmi, Kumpulan Pedagang Terlibat, Kepentingan Cukai Kepada Sesebuah Negara (gerak gempur, sub topik 5.2, pg 28 & 29)Date : 28 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka


QuicK Revise 5.2

5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka


ASPEK KEGEMILANGAN

Hubungan Luar

 • Kerajaan Alam Melayu
 • Kerajaan Luar Alam Melayu


5.3 Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka Yang Berpusat di Melaka

Faktor Dalaman Kemerosotannya

Serangan Portugis

Strategi Melaka Menghadapi Serangan Portugis

Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan


Bab 5 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Struktur (Global Mediastreet)

no.3, Faktor Melaka sebagai Pusat Perdagangan dan Pelabuhan Entrepot, Tugas Syahbandar, Kemudahan Pelabuhan, Cara untuk Memajukan Bidang Maritim (sub topik 5.2, pg 24)
Date : 04 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 5


Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-30, pg 25 -27)


Soalan Struktur

 • no.2, Faktor Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Peranan Raja dalam Sistem Pemerintahan, Tugas Pembesar, Bidang Tugas Bendahara (global mediastreet, sub topik 5.2, pg 23)
 • no.4, Faktor Dalaman Kejatuhan Melaka, Masalah Perpaduan, Strategi Melaka Menghadapi Serangan Portugis, Langkah Mempertahankan Kedaulatan Negara (global mediastreet, sub topik 5.3, pg 24 & 25)
 • no.2, Faktor Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Alat Kebesaran Raja, Ciri Kepemimpinan Raja (pelangi, sub topik 5.2, pg 54 & 55)


Soalan Esei

 • no.1, Adat Temenggung, Sistem Perundangan Kesultanan Melayu Melaka, Kepentingan Undang-undang Bagi Negara yang Berdaulat (pelangi, sub topik 5.2, pg 56)

Date : 11 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Ulangkaji Bab 3 & 4


Bab 3

Soalan Obj no.1-10 (pg 34)

Soalan Struktur no. 1 (pg 35)


Bab 4

Soalan Obj no.1-10 (pg 37)

Soalan Struktur no. 1 (pg 38)

Date : 18 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 6 Kesultanan Johor Riau


6.1 Pengasasan Kesultanan Johor Riau

Warisan Kesultanan Melayu Melaka (perkembangan kerajaan)

Pengasasan Kerajaan

Pusat Pemerintahan

Cabaran Ke Arah Kegemilangan

 • Peperangan Johor-Acheh-Portugis
 • Perang Johor-Jambi
 • Konflik Pembesar
 • Ancaman Raja Kechil

Strategi Menghadapi Cabaran

 • Pemindahan Pusat Pemerintahan
 • Membina Kota Pertahanan
 • Menjalin Hubungan Dengan Belanda


Exercise Progress

Soalan Struktur (Sub Topik 6.1)

 • no.1, Tindakan Johor Menghadapi Cabaran, Ciri-Ciri Kota Kara, Pentadbiran yang Baik Mengatasi Pelbagai Cabaran (gerak gempur, pg 34)
 • no.1, Pengasas Kesultanan Johor Riau, Tiga Pusat Pemerintahan Kesultanan Johor Riau, Faktor Kota Kara Menjadi Pusat Pemerintahan, Ciri-Ciri Pemimpin yang Berjaya (global mediastreet, pg 28 & 29)
 • no.2, Strategi Pemerintah Kesultanan Johor Riau, Faktor Pemindahan Pusat Pemerintahan, Sebab Kepimpinan Johor Riau Berbaik-baik Dengan Belanda, Cara Untuk Mengekalkan Kedaulatan Negara (global mediastreet, pg 30)
 • no.1, Tiga Pusat Pemerintahan, Kepentingan Kota Kara, Sebab Pemindahan Pusat Pemerintahan Bagi Pemerintah Kesultanan Johor Riau (pelangi, pg 65)


Date : 25 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 6 Kesultanan Johor Riau


Revise Sub Topik 6.1

6.2 Kegemilangan Kesultanan Johor Riau

Pusat Perdagangan Yang Unggul

 • Kedudukan Strategik
 • Tumpuan Para Pedagang
 • Pusat Pengumpulan & Pengedaran Barangan Dagangan
 • Kesibukan Pelabuhan Johor Riau

Pengurusan Pelabuhan

 • Kemudahan Pelabuhan
 • Sistem Naungan
 • Urusan Jual Beli
 • Peranan Orang Laut
 • Kemudahan Membaiki dan Membina Kapal

Pusat Persuratan

 • Karya Agung & Tokoh Persuratan
 • Sulalatus Salatin
 • Hikayat Hang Tuah
 • Tun Seri Lanang (Jawatan, Tanggungjawab)
 • Karya Lain


Bab 6 CompletedSoalan Objektif (gerak gempur, no.13-30, pg 32 & 33)


Date : 08 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 15 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 22 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 29 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 06 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 13 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 20 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 27 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 03 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 10 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 17 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 24 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Total Material

Showing 24 - 24 of 24  

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 27, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 2 Sejarah

Payment:

You can be your own Guiding star with our help