Shopping cart

January 2023

RM 65.00

February 2023

RM 65.00

March 2023

RM 65.00

April 2023

RM 65.00

May 2023

RM 65.00

June 2023

RM 65.00

July 2023

RM 65.00

August 2023

RM 65.00

September 2023

RM 65.00

October 2023

RM 65.00

November 2023

RM 65.00

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 27, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 3 Sejarah

Payment:

Teacher Profile

Mr. Nelson graduated Master of Arts (History) by research & Bachelor Degree of Arts (History) with distinction from the University of Malaya. He has the experience in teaching Sejarah/History subject for 7 years.

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Total Lesson

Showing 43 - 43 of 43  

Date : 05 January 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 12 January 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 19 January 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 26 January 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 02 February 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan objektif

 • gerak gempur, no.1-6, pg 1
 • global mediasteet, no.1-5, pg 1

soalan struktur

 • no.1, Kemakmuran negara (pelabuhan, sistem sukatan) (sub topik 1.1) (gerak gempur, pg 4)
 • no.2, Pendidikan Formal (Madrasah, Masjid, Surau)(sub topik 1.1)(gerak gempur, pg 4&5)
 • no.1, Sistem Pemerintahan di Negeri Sembilan (sub topik 1.1) (global mediastreet, pg 2&3)

soalan Esei

 • no.1, Pendidikan Tidak Formal (ciri-ciri, cerita lisan, kepentingan pendidikan)(globalmediastreet, pg 5)


Date : 09 February 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat


1.2 Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita

 • abad 16
 • abad 17 & 18
 • abad 19 & 20


Exercise Progress

Latihan Bab 1

 • soalan objektif (gerak gempur, no.7-21, pg 1 & 2; global mediasteet, no.6 & 7, pg 1)Date : 16 February 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat


1.4 Perbezaan Strategi Kuasa Barat Untuk Menguasai Negara Kita


jenis strategi kuasa Barat

Perubahan Dasar Campur Tangan British

Strategi Kuasa Barat untuk Meluaskan Kuasa di Negara Kita

 • Strategi Belanda
 • Strategi British


Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan objektif (gerak gempur, no.22-30, pg 3 ; global mediasteet, no.8-10, pg 1&2)Date : 23 February 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1

soalan struktur

 • no.2, Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita (Bahan Mewah, Revolusi Perindustrian) (sub topik 1.2) (globalmediastreet, pg 3)
 • no.3, Persaingan Kuasa Barat (sub topik 1.3) (globalmediastreet, pg 4)
 • no.4, Perbezaan Strategi Kuasa Barat kuasai negara kita (sub topik 1.4) (globalmediastreet, pg 4)
 • no.3 &4,Terusan Suez, Slogan kuasa Barat (sub topik 1.2) (ilmu bakti, pg 4)Date : 02 March 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat


2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka

 • Ekspedisi British ke Timur
 • Pulau Pinang (sebelum Peluasan Kuasa British)
 • Singapura (sebelum Peluasan Kuasa British)
 • Melaka (sebelum Peluasan Kuasa British)


Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Struktur

 • no.1, Strategi Belanda, Strategi Licik British (sub topik 1.4) (ilmu bakti, pg 2)

Soalan Esei

 • no.1, Penubuhan Syarikat Barat, Slogan Kuasa-Kuasa Barat (sub topik 1.2) (gerak gempur, pg 5)
 • no.2, Strategi Belanda (sub topik 1.4)(gerak gempur, pg 5)
 • no.2, Strategi Manipulasi, Perbezaan Strategi Antara British & Belanda (sub topik 1.4) (global mediastreet, pg 5)
 • no.1 Kesuburan Tanah, Kekayaan Hasil Bumi & Pembukaan Terusan Suez (sub topik 1.2) (ilmu bakti, pg 2)
Date : 09 March 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat


2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka

Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang

 • Keistimewaan Pulau Pinang Memenuhi Keperluan British
 • Kepentingan British di Asia & Pasifik
 • Kronologi Pendudukan British di Pulau Pinang
 • Perebutan Takhta Kesultanan Kedah
 • Ancaman Siam
 • Tipu Helah Francis Light Menduduki Pulau Pinang
 • Pengukuhan Kuasa British di Pulau Pinang Melalui Perjanjian

Peluasan Kuasa British di Singapura

 • Usaha British Melalui Stamford Raffles & William Farquhar
 • Perang Napoleon (1793-1814)
 • Kepentingan Singapura kepada British
 • Kronologi Pertapakan British di Singapura
 • Manipulasi Isu Pewarisan Takhta Kesultanan Johor Riau
 • Perjanjian Mengukuhkan Kuasa British di Singapura


Date : 16 March 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat


Quick Revision Sub Topik 2.1


2.1 Peluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka

Peluasan Kuasa British di Melaka

 • Strategi Pakatan Dengan Belanda
 • Faktor Pakatan British dan Belanda
 • Kesan Pakatan British dan Belanda


2.2 Perjanjian London 1824 dan Kesannya Terhadap Alam Melayu

 • Latar Belakang Perjanjian London 1824
 • Syarat Perjanjian London 1824
 • Kesannya Terhadap Alam Melayu
 1. Pembahagian Alam Melayu Kepada 2 Lingkungan Pengaruh Barat
 2. Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau
 3. Selat Melaka Di Bawah Penguasaan British


Exercise Progress

Soalan Objektif (gerak gempur, no.16-23, pg 8 & 9)Date : 23 March 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat


Quick Revision Sub Topik 2.2


2.3 Pembentukan Negeri-Negeri Selat

 • Negeri-Negeri Selat (1826-1946)
 • Latar Belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka Sebelum Pembentukan Negeri-Negeri Selat
 • Tujuan Penggabungan Negeri-Negeri Selat
 • Faedah Pembentukan NNS kepada British
 • Kepentingan Pembentukan Negeri-Negeri Selat Kepada British
 • Hubungan Negeri-Negeri Selat Dengan Negeri-Negeri Melayu


Exercise Progress

Latihan Bab 2


Soalan Objektif (gerak gempur, no.24-27, pg 9)

Soalan Struktur

 • no.3, Ketua Pentadbir, Tujuan Penggabungan NNS, Kepentingan Pembentukan NNS (Sub Topik 2.3)(GlobalMediastreet, pg 9)


Date : 13 April 2023

Time : 07:00 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat


Quick Revision Sub Topik 2.3


2.4 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat

 • NNS di bawah Kerajaan British di India (1826-1867)
 • Di bawah SHTI (1826-1857)
 • Di bawah Pejabat India (1858-1867) (fungsi)
 • Struktur Pentadbiran Negeri-negeri Selat (1826-1867)
 • NNS di bawah Pejabat Tanah Jajahan London (1867-1946)
 • Ketua Pentadbir & Majlis Perundangan
 • Faktor Pemindahan Pentadbiran NNS ke Pejabat Tanah Jajahan London
 • Kesan Pemindahan Pentadbiran


Bab 2 Completed (until slide 57)


Exercise Progress

Latihan Bab 2


Soalan Objektif (gerak gempur, no.28-30, pg 9; global mediastreet, no.8-10, pg 6 &7)

Soalan Struktur

 • no2., Wilayah di bawah India Office (Pejabat India), Sebab Pemindahan Pentadbiran NNS ke London (Sub Topik 2.4)(Gerak Gempur, pg 10)
 • no.4, Fungsi Gabenor & Residen Konsular NNS, Sebab India Office (Pejabat India) gagal dalam pentadbiran NNS & Faktor Pemindahan Pentadbiran NNS ke Pejabat Tanah Jajahan London (Sub Topik 2.4)(GlobalMediastreet, pg 10)
 • no.7, Faktor Pemindahan Pentadbiran NNS, Kesan Pemimpin tidak mentadbir negara dengan baik, cara generasi kini menjaga imej negara (Sub Topik 2.4)(Ilmu Bakti, pg 12)


Date : 20 April 2023

Time : 07:00 PM - 09:00 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 2


Soalan Objektif (global mediastreet, no.1-7, pg 6 &7)

Soalan Struktur

 • no.1, Punca Pertikaian British VS Belanda, Cara Penyelesaiannya, Kesan Pakatan British dan Belanda (Sub Topik 2.1)(Global Mediastreet, pg 7)
 • no.2, Syarat-syarat Perjanjian London 1824, Kesan Perjanjian London, Kepentingan Mempertahankan kedaulatan negara (Sub Topik 2.2)(GlobalMediastreet, pg 8)
 • no.1, Aspek Perjanjian London 1824, Syarat-syarat Perjanjian, Nilai diperoleh daripada Perjanjian tersebut (Sub Topik 2.2)(Gerak Gempur, pg 10)

Soalan Esei

 • no.1, Syarat Perjanjian London 1824, Kesannya rerhadap Alam Melayu, Kesan Pembahagian Alam Melayu kepada 2 LIngkungan Pengaruh Barat (Sub Topik 2.2)(Ilmu Bakti, pg 8)Date : 27 April 2023

Time : 07:00 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu


3.1 Kekayaan Hasil Bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang

Kekayaan Bijih Timah

 • Latar Belakang, Kawasan Perlombongan
 • Abad ke-15
 • Abad ke-16 & 17
 • Abad ke-18
 • Abad ke-19

Kekayaan Hasil Emas

 • Latar Belakang Perlombongan Emas Tanah Melayu
 • Perlombongan Emas di Pahang (Lokasi)
 • Kekayaan Hasil Emas di Pahang (Abad, Pengusaha & Kaedah Melombong)


Exercise Progress

Latihan Bab 2

Soalan Esei

 • Isu Pewarisan Takhta Kesultanan Johor-Riau, Cara British kukuh kuasa di Singapura (Sub Topik 2.1)(Gerak Gempur, pg 11)

Date : 04 May 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu


Quick Revise 3.1

3.2 Peluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang

Strategi Memanipulasi

 • Perak
 • Memanipulasi Politik Perak
 • Perang Larut
 • Perebutan Takhta Kesultanan Perak
 • Campur Tangan British


 • Selangor
 • Perang Klang


 • Negeri Sembilan
 • Persaingan Pembesar Memungut Cukai di Sungai Linggi


Desakan & Paksaan Kepada Raja-Raja Melayu Menerima Perlindungan British

 • Selangor
 • Pahang

Menandatangani Perjanjian dengan Pemerintah Tempatan

 • Perjanjian Pangkor 1874 (Syarat & Kesan)


Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Objektif (gerak gempur, no.12-16, pg 14)Date : 11 May 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu


Quick Revise 3.2


Menandatangani Perjanjian dengan Pemerintah Tempatan

 • Perjanjian British- Sungai Ujong 1874
 • Perjanjian British-Selangor 1875
 • Perjanjian British-Pahang 1887
 • Perjanjian British-Negeri Sembilan 1895


Sistem Residen

 • Ciri-Ciri Pelaksanaan Sistem Residen


Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Struktur

 • no.1, Pembesar Melayu Terlibat Perjanjian Pangkor, Syarat-Syaratnya, Sebab Berhati-hati dalam Perjanjian? (Sub Topik 3.2)(Gerak Gempur, pg 16)


Exercise Progress


Ulangkaji Bab 1


Soalan Objektif (no.1-10, pg 58 & 59)


Soalan Struktur

no.1, Maksud Pendidikan Formal, Ilmu Pendidikan Formal di Masjid dan Pondok, Pendidikan di Madrasah (Sub Topik 1.1, pg 59)


Date : 18 May 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Exercise Progress


Ulangkaji Bab 1 & 2


Bab 1

Soalan Struktur

no.2, Strategi Belanda, Strategi British (Manipulasi, Ugutan), Sebab Negara Kita Menjadi Sasaran Peluasan Kuasa Barat (Sub Topik 1.4, pg 60)


Soalan Esei

no.1, Maksud Pendidikan Tidak Formal, Sistem Pendidikan Tidak Formal dalam Masyarakat Melayu Tradisional (Sub Topik 1.1, pg 60)

no.2, Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Alam Melayu (Abad 16), Perkembangan Sistem Pengangkutan & Perhubungan, Slogan Beban Orang Putih (Sub Topik 1.2, pg 60)


Bab 2

Soalan Objektif (no.1-10, pg 61 & 62)

Soalan Struktur

no.1, Faktor Perjanjian London 1824, Syarat Perjanjian London 1824, Kesan Perjanjian London 1824 terhadap Alam Melayu (Sub Topik 2.2, pg 62)

no. 2, Dua Negeri-negeri Selat, Tujuan Negeri-negeri Selat, Kepentingan Pembentukan Negeri-negeri Selat (Sub Topik 2.3, pg 63)


Soalan Esei

no.1, Peristiwa Tipu Helah British, Sebab British Meluaskan Kuasa di Pulau Pinang (Sub Topik 2.1, pg 63)

no.2, Kepentingan Singapura kepada British, Cara British Bertapak di Singapura (Sub Topik 2.1, pg 63)

Date : 25 May 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu


Quick Revise 3.2


3.3 Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu

 • Maksud Persekutuan
 • Ciri-Ciri Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB)
 • Faktor Pembentukan NNMB

3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

 • Majlis Mesyuarat Negeri
 • Majlis Mesyuarat Persekutuan
 • Pembentukan Durbar
 • Struktur Pentadbiran NNMB
 • Keahlian Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909


Bab 3 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Objektif (gerak gempur, no.17-30, pg 14 & 15)

Soalan Struktur

 • no.3, Ciri-ciri Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Menangani Masalah Kewangan Pahang, Cara Mentadbir Negara (Sub Topik 3.3)(Global Mediastreet, pg 14 & 15)Date : 01 June 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Objektif (global mediastreet, no.1-10, pg 12)

Soalan Struktur

 • no.2, Peranan Residen, Ciri-ciri Sistem Residen (Sub Topik 3.2)(Gerak Gempur, pg 16 & 17)
 • no.1, Sumber Hasil Bumi di Sungai Perak dan Sungai Tembeling, Kaedah Melombong Bijih Timah atau Emas, Pusat Kegiatan Perlombongan Bijih Timah Selangor (Sub Topik 3.1)(Global Mediastreet, pg 13)
 • no.2, Kota di Selangor & Fungsinya, Pihak yang terlibat dalam Perang Klang, Punca, Peranan Tengku Kudin, Cara British Campur Tangan (Sub Topik 3.2)(Global Mediastreet, pg 13 & 14)
 • no.4, Peranan Majlis Mesyuarat Persekutuan, Durbar dibentuk, Kesan Penubuhan NNMB (Sub Topik 3.4)(Global Mediastreet, pg 15)
 • no.1, Kegiatan Perlombongan Bijih Timah di Larut, Perak, Lokasi Perlombongan Bijih Timah di Tanah Melayu (abad ke-19) (Sub Topik 3.1)(Ilmu Bakti, pg 15)

Soalan Esei

 • no.2, Ciri-Ciri NNMB, Faktor Pembentukan NNMB (Sub Topik 3.3)(Gerak Gempur, pg 17)


Date : 08 June 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Esei

 • no.1, Kegiatan Perlombongan Pada Abad ke-15, Perkembangan Aktiviti Perlombongan dari Abad ke-16 hingga Abad ke-17 (Sub Topik 3.1)(Gerak Gempur, pg 17)
 • no.1, Peristiwa Perebutan Takhta di Perak, Konflik Antara Pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan, Strategi British untuk Campur Tangan di Perak dan Negeri Sembilan (Sub Topik 3.2)(Global Mediastreet, pg 16)


Date : 15 June 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Ulangkaji


 1. Faktor Kedatangan Kuasa Barat ke Negara Kita (Bab 1)(Sub Topik 1.2)
 2. Penggunaan Strategi British dan Belanda Meluaskan Kuasa di Negara Kita (Bab 1)(Sub Topik 1.4)
 3. Perjanjian London 1824 (Bab 2)(Sub Topik 2.2)
 4. Faktor Pembentukan NNMB (Bab 3)(Sub Topik 3.3)
 5. Majlis Mesyuarat Persekutuan (Bab 3)(Sub Topik 3.4)

Date : 22 June 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor

 • Latar Belakang
 • Pentadbiran
 • Hubungan Luar
 • Perundangan


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-10, pg 19 & 20)


Date : 06 July 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu


Quick Revise 4.1

4.2 Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu

Faktor Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu

 • Kedudukan yang Strategik
 • Menghalang Kemasukan Kuasa Barat lain
 • Kemakmuran & Kekayaan Hasil Bumi
 • Menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang
 • Beban Orang Putih

Strategi British Melalui Perjanjian

 • Perjanjian Sulit 1897
 • Perjanjian Sempadan (29 Nov 1899)
 • Perjanjian 1902
 • Perjanjian Bangkok 1909 (Kepentingannya & Kronologi Peristiwa)


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Struktur

 • no.1, Latar Belakang Kesultanan Kedah, Sebab Kesultanan Kedah Menjalin Hubungan dengan Siam, Pelaksanaan Sistem Pentadbiran Negeri di Kedah (Sub Topik 4.1)(Global Mediastreet, pg 18 & 19)
 • no.2, Kuasa Barat Lain Ingin Menguasai Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, Faktor Lain British Meluaskan Pengaruhnya, Matlamat Utama Peluasan Kuasa British, Kepentingan Hubungan Diplomatik (Sub Topik 4.2)(Global Mediastreet, pg 19)Date : 13 July 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu


Quick Revise 4.2

4.3 Peluasan Kuasa British di Johor

Faktor Kemajuan Johor

Strategi British Menguasai Johor

 • Perjanjian
 • Manipulasi
 • Proses Peluasan Kuasanya di Johor


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.20-24, pg 20 & 21)

Soalan Esei

 • no.2, Faktor Kejayaan Johor, Cara British Menguasai Johor (Sub Topik 4.3)(Gerak Gempur, pg 23)

Soalan Struktur

 • no.3, Faktor Kemajuan Johor, Strategi British Kuasai Johor (Sub Topik 4.3)(Global Mediastreet, pg 20)Date : 20 July 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak BersekutuQuick Revise 4.3

4.4 Sistem Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

Latar Belakang NNMTB

Pentadbiran di NNMTB

Perkembangan Pentadbiran

 • Pengekalan Kedudukan Sultan & Pembesar
 • Pengenalan Birokrasi Barat
 • Penerusan Sistem Pentadbiran Tradisional


Bab 4 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no. 25-30 (pg 21)

Soalan Struktur

 • no.1, Tiga Daripada Lima Bab Undang-undang Kedah, Bentuk Hubungan Antara Kerajaan Kedah dan Siam, Sebab Kekal Hubungan Baik dengan Negara Lain (Sub Topik 4.1)(Gerak Gempur, pg 22)
 • no.2, Pengekalam Sistem Pentadbiran Tradisional, Pelaksanaan Pengekalan Sistem Birokrasi Barat di NNMTB (Sub Topik 4.4)(Gerak Gempur, pg 22)
Date : 27 July 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah


5.1 Latar Belakang Pemerintahan Tempatan di Sarawak dan Sabah

Sistem Kesukuan di Sarawak & Sabah

 • Ciri-Ciri, Pemimpin Kaum, Pemilihan Pemimpin & Tugasnya

Sistem Pemerintahan Brunei di Sarawak

Sistem Kedatuan di Sarawak

Kesultanan Brunei & Kesultanan Sulu di Sabah

Sistem Ketua Bebas di Sabah


5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak

Kawasan Sarawak di bawah Kesultanan Brunei

Pemerintah & Tokoh-tokoh Tertentu

 • Sultan Omar Ali Saifuddin II (Sultan Brunei)
 • Pengiran Raja Muda Hashim
 • James Brooke
 • Datu Patinggi Ali

James Brooke Mendapatkan Kuasa Pemerintahan

 • Rundingan
 • Ugutan
 • Perjanjian (Tahun 1841 & 1842)


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.11-19, pg 20)

Date : 03 August 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah


Quick Revise 5.1 & 5.2

5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak

James Brooke Mendapatkan Kuasa Pemerintahan

 • Ketenteraan

Pengukuhan Kuasa James Brooke

 • Kekuatan Tentera
 • Menentang Kebangkitan Orang Tempatan
 • Memperoleh Sokongan Masyarakat Tempatan
 • Mengambil Kesempatan Daripada Pertelingkahan Dalam Masyarakat Tempatan
 • Hapus Tokoh Tempatan Yang Menentangnya
 • Memperkukuhkan Pertahanan Sarawak
 • Sokongan Kewangan

Kronologi Peluasan Kuasa Dinasti Brooke

 • James Brooke (Tahun 1841, 1853, 1861)
 • Charles Brooke (Tahun 1883, 1885, 1890, 1905)


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Obj (gerak gempur, no.7-14, pg 25 & 26)


Latihan Bab 4

Soalan Obj (global mediastreet, no.8-10, pg 18)

Soalan Struktur

 • no.4, Ciri-ciri NNMTB, Persamaan Pentadbiran di Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu (Sub Topik 4.4)(Global Mediastreet, pg 20 & 21)


Date : 10 August 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah


Quick Revise 5.2

5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah

Kemakmuran Sabah Menarik Pemodal Asing

 • Kedudukan Strategik
 • Kekayaan Ekonomi

Sabah Sebelum Penguasaan SBUB

 • Pulau Balambangan
 • Pulau Labuan

Pertapakan SBUB

 • Cara Peluasan SBUB
 • Menyewa
 • Memajak
 • Perjanjian (Kesultanan Brunei & Kesultanan Sulu)

Proses Pertapakan SBUB

Peluasan Kuasa SBUB

 • Syarat-Syarat Penerimaan Piagam Diraja
 • Kepentingan Piagam Diraja kepada SBUB
 • Matlamat SBUB
 • Pentadbir SBUB


Ulangkaji Bab 3 & 4


Bab 3

Soalan Obj no.1-10

Soalan Struktur no. 1 & 2, pg 65-66


Bab 4

Soalan Struktur no.1, pg 68

Date : 17 August 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Ulangkaji Bab 3 & 4


Bab 4

Soalan Obj no.1-10, pg 67 & 68

Soalan Struktur no.2, pg 68

Soalan Esei no.1 & 2, pg 69Date : 24 August 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah


Quick Revise

5.4 Bentuk Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

Pembahagian Wilayah

 • Ciri-ciri, Bahagian(Sarawak)/Residensi (Sabah), Latar Belakang, Pentadbir

Pengekalan Pembesar Tempatan

 • Pelibatan Pembesar Tempatan dalam Pentadbiran di Sarawak
 • Pengekalan Institusi Peribumi di Sabah

Pentadbiran Yang Berhierarki

Pentadbiran Berasaskan Kaum

Perundangan

 • Sarawak (Undang-Undang Lapan Perkara & Jenis Mahkamah)
 • Sabah (Mahkamah Majistret & Mahkamah Anak Negeri)Ulangkaji Bab 3 & 4


Bab 3

Soalan Esei


Bab 4

Soalan Obj no.1-10, pg 67 & 68

Soalan Struktur no.2, pg 68


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Struktur

 • no.4, Ciri-ciri NNMTB, Persamaan Pentadbiran di Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu (Sub Topik 4.4)(Global Mediastreet, pg 20 & 21)


Date : 07 September 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 14 September 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 21 September 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 28 September 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 05 October 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 12 October 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 19 October 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 26 October 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 02 November 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 16 November 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 23 November 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Date : 30 November 2023

Time : 07:30 PM - 09:00 PM

Total Material

Showing 18 - 18 of 18  

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 27, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 3 Sejarah

Payment:

You can be your own Guiding star with our help