Shopping cart

Spend RM240.00 or more - 10.00% OFF
Spend RM480.00 or more - 15.00% OFF

January 2023

RM 80.00

February 2023

RM 80.00

March 2023

RM 80.00

April 2023

RM 80.00

May 2023

RM 80.00

June 2023

RM 80.00

July 2023

RM 80.00

August 2023

RM 80.00

September 2023

RM 80.00

October 2023

RM 80.00

SPM Intensive Class (November 2023 - January 2024)

RM 180.00

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 29, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 5 Sejarah

Payment:

Teacher Profile

Mr. Nelson graduated Master of Arts (History) by research & Bachelor Degree of Arts (History) with distinction from the University of Malaya. He has the experience in teaching Sejarah/History subject for 7 years.

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Upcoming Lesson

Date : 01 December 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Total Lesson

Showing 52 - 52 of 52  

Date : 09 January 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 16 January 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 23 January 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 30 January 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 06 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara


1.1 Konsep Kedaulatan

Pandangan Tokoh Mengenai Kedaulatan

Jenis Kedaulatan

 • Kedaulatan Tradisional
 • Kedaulatan Moden
 • Kedaulatan Undang-Undang
 • Kedaulatan Antarabangsa


1.2 Ciri Negara yang Berdaulat

 • Pemerintahan
 • Sempadan
Date : 13 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara


1.2 Ciri Negara yang Berdaulat

 • Perundangan
 • Rakyat


1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat

 • Mewujudkan Keberkesanan Pentadbiran
 • Kemakmuran Ekonomi
 • Kesejahteraan Sosial
 • Kecemerlangan Hubungan Luar Negara


Exercise Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara

 • Soalan Objektif (gerak gempur, no.9-20, pg 2)
Date : 20 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara


1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan (last sub topic Bab 1)

 • Mewujudkan Kestabilan Politik dan Kemakmuran Ekonomi
 • Mengekalkan Perpaduan Kaum
 • Memupuk Patriotisme
 • Mengukuhkan Pertahanan Negara


Exercise Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara

 • Soalan Objektif (gerak gempur, no.21-30, pg 3)

Date : 27 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan


2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan

 • Maksud Perlembagaan
 • Perkembangan Ringkas Perlembagaan Persekutuan
 • Asas Pembentukan Perlembagaan
 • Undang-undang Negeri Melayu (until slide 7)


Exercise Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara

Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-8, pg 1)

Soalan Struktur (gerak gempur, no.1 & 2, pg 4 & 5)

 • no.1 Konsep Kedaulatan (maksud bahasa, tokoh & jenis kedaulatan) (sub topik 1.1)
 • no. 2 Ciri-ciri Negara Yang Berdaulat (Pemerintahan) (sub topik 1.2)Date : 06 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan


2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan

 • Asas Pembentukan Perlembagaan
 • Undang-undang Inggeris
 1. di Negeri-negeri Selat (Charter of Justice)
 2. di Sarawak (Perlembagaan Sarawak)
 3. di Sabah (Majlis Undangan)
 • Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957


2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan

 • Tahun 1877 (Majlis Negeri Perak)
 • Tahun 1946 (Majlis Persekutuan & Majlis Undangan Negeri/Majlis Negeri)
 • Tahun 1948 (Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948)
 • Tahun 1957 (Suruhanjaya Reid & Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957)Exercise Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara

Soalan Struktur (pelangi, no.1 & 2, pg 3 & 4)

 • no.1 Konsep Kedaulatan (bahasa & jenis kedaulatan) (sub topik 1.1)
 • no.2 Ciri Negara Yang Berdaulat (sub topik 1.2)


Date : 13 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan


Quick Revision sub topik 2.1 & 2.2

2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan

 • Ciri Tradisional
 1. Kesultanan & Pemerintahan Beraja
 2. Agama Islam
 3. Kedudukan Orang Melayu & Bumiputera
 4. Bahasa Melayu
 • Ciri Moden
 1. Kerajaan Persekutuan
 2. Kewarganegaraan
 3. Sistem Demokrasi Berparlimen


2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965

 • Pindaan Perlembagaan 1963
 1. Struktur Mahkamah Atasan
 2. Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo
 3. Jawatan Yang di-Pertua Negeri (YDN)
 • Pindaan Perlembagaan 1965
 1. Pemisahan Singapura daripada Malaysia


Completed Bab 2 (until slide 43)Date : 20 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Exercise Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara

Soalan Esei (gerak gempur, no.1 & 2, pg 6)

 • no.1 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat (sub topik 1.3)
 • no.2 Langkah Mempertahankan Kedaulatan (sub topik 1.4)


Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-9, pg 8 & 9)
Date : 27 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Exercise Progress

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Soalan Objektif (gerak gempur, no.10-30, pg 9 & 10)

Soalan Struktur (gerak gempur, no.1, pg 11&12)

 • no.1 Ciri-Ciri Undang-Undang Negeri Melayu, Undang-Undang Inggeris (sub topik 2.1)


Date : 10 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen

3,1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen

Perkembangan Ringkas Institusi Beraja (Zaman British, Jepun & Selepas Kemerdekaan Negara)

Status Kedudukan Raja-Raja Melayu

 • Pemerintahan Beraja Kesultanan Melayu Melaka (Peranan, Kuasa Raja & Warisan kepada Negeri Melayu lain)
 • Sebelum Perang Dunia Kedua (Zaman British, Bukti Kuasa Raja Kekal & Penghalang kepada British di NNMB & NNMTB)
 • Semasa Pendudukan Jepun
 • Selepas Perang Dunia Kedua (Zaman Malayan Union & Zaman Persekutuan Tanah Melayu 1948)
 • Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen Selepas Merdeka
Date : 17 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen


Quick Revise 3.1

3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja

Pembentukan Durbar Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB)

 • Maksud, Tarikh Penubuhan, Lokasi Pertama
 • Keahlian & Fungsi Durbar

Majlis Sultan-Sultan (The Council of Sultans) Semasa Malayan Union

 • Latar Belakang Penubuhan, Keahlian, Fungsi
 • Pelaksanaan Sebenar

Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948

 • Tarikh Penubuhan, Ciri-ciri, Keahlian
 • Bukti Raja-raja Melayu Kembali Kuasa

Majlis Raja-Raja selepas Merdeka

 • Perubahan dari Segi Keahlian

Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan

 • Peruntukan Perlembagaan Persekutuan
 • Kepentingannya
 • Fungsi Majlis Raja-Raja
 • Mohor Besar Raja-Raja
 • Selepas Perang Dunia Kedua (Zaman Malayan Union & Zaman Persekutuan Tanah Melayu 1948)
 • Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen Selepas Merdeka


3.3 Yang Di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan

Institusi Yang di-Pertuan Agong

 • YDPA & Raja (Raja Berpelembagaan & Komponen Institusi Beraja)
 • Jawatan YDPA & Timbalan YDPA

Kedudukan Yang di-Pertuan Agong

 • Sebagai Ketua Utama Negara
 • Tempoh Jawatan YDPA
 • Keutamaan Kedudukan dalam Persekutuan


Date : 24 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen


Quick Revise 3.2

3.3 Yang Di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan

Kedudukan Yang di-Pertuan Agong

 • Kepentingan Pemerintahan Beraja

Kuasa Yang Di-Pertuan Agong (Kuasa Eksekutif)

 • Melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri
 • Pelantikan Jawatan Penting
 • Ketenteraan
 • Diplomatik

Kuasa Yang Di-Pertuan Agong (Kuasa Perundangan)

 • Persidangan Parlimen
 • Agama
 • Hak dan Keistimewaan
 • Pengisytiharan Darurat

Kuasa Yang Di-Pertuan Agong (Kuasa Kehakiman & Pengampunan)

 • Pelantikan Hakim Mahkamah Atasan
 • Mengampun, Menangguh, Meringan Hukuman Jenayah Seseorang


Exercise Progress

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Soalan Struktur

Gerak Gempur

 • no.2 Ciri Tradisional dan Ciri Moden Perlembagaan Persekutuan (sub topik 2.3) (pg 11 & 12)

Pelangi

 • no.4, Struktur Mahkamah Atasan, Peranan Yang di-Pertua Negeri (sub topik 2.4)(pg 28)
Date : 01 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen


Quick Revise 3.3

3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa

Amalan Demokrasi

 • I. Pilihan Raya, Prosesnya & Kepentingannya
 • II. Kebebasan Asasi
 • Maksud, Ciri-ciri
 • SUHAKAM & Peranannya
 • Jenis Kebebasan Asasi


Pengasingan Kuasa dalam Pemerintahan

 • Struktur Pentadbiran Persekutuan


 • I. Badan Perundangan
 • Fungsi, Peringkat, Komponen
 • Ciri-ciri & Kuasa Parlimen
 • Dewan Negara & Dewan Rakyat
 • Dewan Undangan Negeri


 • II. Badan Eksekutif
 • Sistem Jemaah Menteri Kesultanan Melayu Kelantan
 • Fungsi, Peringkat & Komponen
 • Jemaah Menteri (Kabinet)
 • Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri


 • III. Badan Kehakiman
 • Institusi Pelaksana, Ketuanya & Fungsi/Peranan
 • Sistem Mahkamah (Jenis, Peringkat Negeri & Mahkamah Khas)
 • Hakim
 • Kepentingan Pengasingan Kuasa dalam PemerintahanDate : 08 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 3 Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen


Quick Revise 3.4

3.5 Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen di Negara Kita

 • Gabungan Unsur Tradisional dan Moden dalam Pentadbiran
 • Mekanisme Semak dan Imbang dalam Pentadbiran
 • Kuasa Bicara Raja
 • Kerjasama Politik


(Bab 3 Completed, slide 92)


Exercise Progress

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Soalan Struktur

Pelangi

 • no.2, Usaha Penggubalan Perlembagaan 1877, Terma Rujukan Penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (sub topik 2.2)(pg 27)
 • no.3, Ciri-ciri Tradisional Perlembagaan Persekutuan 1957, Pelaksanaan Demokrasi Berparlimen (sub topik 2.3)(pg 27 &28)
Date : 15 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Exercise Progress

Bab 3 Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen

Soalan Struktur

Gerak Gempur

 • no.1, Detik-detik Sejarah Mengancam Kedaulatan Institusi Raja, Kebijaksanaan & Diplomasi Raja-Raja Melayu (Sub Topik 3.1)(pg 17 & 18)
 • no.2, Kepentingan Yang di-Pertuan Agong, Kuasa Eksekutif Yang di-Pertuan Agong (Sub Topik 3.3, pg 18)


Soalan Esei

Gerak Gempur

 • no.2, Unsur Tradisi dan Moden, Kepentingan Kerjasama Politik (Sub Topik 3.5)(pg 19)
Date : 22 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Exercise Progress

Bab 1 Kedaulatan Negara


Soalan Esei

Pelangi

 • no.1, Konsep kedaulatan undang-undang, Banding Kedaulatan Tradisional & Kedaulatan Moden (Sub Topik 1.1, pg 4)
 • no.2, Peranan Pemerintah dan Rakyat dalam Mengukuhkan Pertahanan Negara, Langkah Memupuk Perpaduan (Sub Topik 1,4, pg 4)


Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Gerak Gempur

 • no.1, Kepentingan Mesyuarat Majlis Negeri Perak 1877, Proses Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Kepentingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (Sub Topik 2.2, pg 12)
 • no.2, Kepentingan Pindaan Perlembagaan 1963, Sebab Pindaan 1965 Perlembagaan Persekutuan, Cara Rakyat mempertahankan Perlembagaan Negara (Sub Topik 2.4, pg 12)
Date : 29 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Sistem Persekutuan


4.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita

 • Maksud, unsur penting Persekutuan & Maksud Konfederasi
 • Pembentukan Konfederasi Negeri Sembilan 1895
 • Persekutuan 1896 (Latar belakang, pembahagian kuasa, Raja yang terlibat)
 • Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927 (Tujuan distruktur semula)
 • Kesatuan Malaya (Malayan Union) 1946 (Ciri-ciri & Pelaksanaan Sebenar)
 • Persekutuan Tanah Melayu 1948 (Ciri-ciri & Pengagihan Kuasa)
 • Persekutuan Tanah Melayu 1957 (Latar Belakang & Konsep Kerajaan Persekutuan)
 • Persekutuan Malaysia 1963 (ciri-ciri)

4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

 • Pembahagian kuasa (tujuan, peringkat kerajaan Persekutuan, kerajaan Negeri & Kerajaan Tempatan)
 • Kerajaan Persekutuan (Kuasa, Senarai Persekutuan)
 • Kerajaan Negeri (Kuasa, Senarai Negeri)
 • Senarai Bersama
 • Peruntukan Tambahan bagi Sarawak & Sabah
 • Kerajaan Tempatan (ciri-ciri & jenis, peranan, fungsi)


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-9, pg 21)
Date : 05 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Sistem Persekutuan


Quick Revise 4.1 & 4.2

4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Kerjasama Pembangunan Sosioekonomi

 • Pembangunan Tanah (Peringkat Kemerdekaan)
 • Pembangunan Wilayah (Selepas Tahun 1970)
 • Pembangunan Koridor Wilayah (Selepas Tahun 2005)

Kerjasama Pemuliharaan Khazanah Negara

 • Pengurusan Taman Negara
 • Pengurusan Taman Laut

Kerjasama Penyediaan Perumahan Rakyat

 • Perumahan Awal Kemerdekaan
 • Perumahan Untuk Mengatasi Kemiskinan (Selepas 1970)
 • Perumahan Mampu Milik

Kerjasama Menjamin Keselamatan dan Kedaulatan Negara

 • Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak (RASCOM)Date : 12 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 4 Sistem Persekutuan


Quick Revise 4.3

4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Kerjasama Menjamin Keselamatan dan Kedaulatan Negara

 • Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM)


4.4 Faktor Yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan

Keluhuran Perlembagaan

Penyelarasan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri


Bab 4 Completed (until slide 59)


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.10-18, pg 22)Date : 19 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pembentukan Malaysia


5.1 Konsep Gagasan Malaysia

Bekas Tanah Jajahan British di Asia Tenggara

Melayu Raya

Idea Pegawai British

Cadangan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj


5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia

Idea Pegawai British

Idea Penduduk Tempatan

Rasional Idea Pembentukan Malaysia

 • Keselamatan
 • Keseimbangan Komposisi Penduduk
 • Mempercepat Kemerdekaan
 • Pembangunan Wilayah


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Obj (gerak gempur, no.1-8, pg 27)Date : 26 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pembentukan Malaysia


5.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia

Tempatan

 • Persekutuan Tanah Melayu
 • Sarawak
 • Sabah
 • Singapura
 • Brunei

Negara Jiran

 • Indonesia
 • Filipina
 • Thailand


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Struktur (ilmu bakti)

 • no.1, Tumpuan Pelaksanaan Kerjasama Sosioekonomi, Rancangan Pembangunan Koridor Wilayah, Kegagalan Kerjasama Sosioekonomi membawa Kesan (sub topik 4.3, pg 30 & 31)
 • no.2, Majlis yang Dimaksudkan, Bidang Tugas Majlis Tanah Negara, Sebab Pengukuhan Hubungan Antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri (sub topik 4.4, pg 31)
Date : 03 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pembentukan Malaysia


5.4 Langkah Pembentukan Malaysia

 • Siri Lawatan
 • Jawatankuasa Setia Kawan Malaysia (JSKM)
 • Referendum Singapura
 • Rundingan London
 • Suruhanjaya Cobbold
 • Pembentukan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)


5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia

 • Perjanjian Malaysia (MA63)
 • Inti Pati Perjanjian Malaysia
 • Peruntukan Bagi Sabah dalam Tempoh Peralihan (Bahasa Rasmi)
 • Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
 • Peristiwa Pengisytiharan Malaysia (Serentak di Kuala Lumpur, Sarawak & Sabah)


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Struktur

 • no.2, Siri Lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei, Tujuan Penubuhan JSKM, Sebab Gagasan Malaysia Wajar Dipertahankan (sub topik 5.4)(gerak gempur, pg 31)


Date : 10 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 5 Pembentukan Malaysia


5.6 Konfrontasi dan Usaha Menangani

Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia

 • reaksi awal, sebab, maksud neokolonialisme
 • Peristiwa Penentangan

Langkah Menamatkan Konfrontasi

 • Tahun 1963
 • Tahun 1944-1966


Bab 5 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Obj (gerak gempur, no.19-30, pg 29 & 30)

Soalan Struktur

 • no.1, Idea Malaysia oleh Pegawai British, Penduduk Tempatan, Kemajuan Sarawak & Sabah selepas menyertai Persekutuan Malaysia (sub topik 5.2)(gerak gempur, pg 30)
Date : 17 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia


6.1 Cabaran Dalaman Malaysia

Cabaran Pembangunan dan Sosioekonomi di Sarawak dan Sabah

Cabaran Politik di Sarawak (Krisis Perlembagaan 1966)

Cabaran Perpaduan Kaum


6.2 Pemisahan Singapura

Faktor Pemisahan

 • Faktor Politik
 • Faktor Ekonomi
 • Masalah Perkauman

Kronologi Pemisahan Singapura Daripada Malaysia


6.3 Menangani Ancaman Komunis

Ancaman Keselamatan di Sarawak

Bentuk Ancaman Komunis di Sarawak

 • Gerakan Politik
 • Serangan Bersenjata

Pasukan Bersenjata PKKU di Sarawak

Usaha Mengatasi

I. Perang Saraf

II. Operasi Ketenteraan

 • Operasi Hammer Sarawak (Pelaksanaan, Kejayaan)
 • Operasi Sri Aman (Rentetan Peristiwa, Kejayaan, Operasi Letterbox)
 • RASCOM (Kawasan RASCOM, Tujuan, Kejayaan)

Langkah Membanteras Ancaman Komunis (1965-1990)

 • Operasi Hammer
 • Operasi Rampasan Senjata
 • Operasi Jala Raja
 • Operasi Ngayau
 • RASCOM
 • Operasi Sri Aman
 • Perjanjian Damai (17 Oktober 1990)Date : 24 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia


Quick Revise 6.1, 6.2, 6.3

6.3 Menangani Ancaman Komunis

Ancaman Keselamatan di Semenanjung Malaysia

Jenis Keganasan PKM

 • Pembunuhan Anggota Keselamatan
 • Serangan Terhadap Orang Awam & Kemudahan Awam
 • Pengeboman Tugu Negara

Usaha Kerajaan Mengatasinya

 • Strategi COIN
 • Perjanjian Kerjasama Sempadan
 • Perjanjian Hat Yai


6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi

Rancangan Malaysia Pertama

Isu Pembangunan Ekonomi


Exercise Progress

Latihan Bab 6

Soalan Obj (gerak gempur, no.11-23, pg 34 & 35)

Soalan Struktur

 • no.2, Langkah Kerajaan Mengatasi Isu Taraf Hidup Yang Berbeza, Langkah Untuk Mengatasi Masalah Kesihatan dan Sosial, Sebab Kerajaan Berusaha Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat (Ilmu Bakti)(sub topik 6.4, pg 50)Date : 07 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia


Quick Revise 6.3 & 6.4

6.5 Tragedi Hubungan Antara Kaum

Rusuhan Antara Kaum (Tarikh, Pencetus, Lokasi)

Faktor Rusuhan Antara Kaum

 • Ketidakseimbangan Ekonomi & Sosial
 • Keadaan & Keputusan PRU-3 (1969)
 • Penglibatan PKM

Langkah Mengatasi Rusuhan Antara Kaum

 • Darurat
 • Peranan Raja
 • Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)


Bab 6 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 6

Soalan Obj (gerak gempur, no.1-10, 24-30, pg 33, 34, 35 & 36)

Soalan Struktur

Pelangi

 • no.1, Cabaran Pembangunan dan Sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, Pemimpin Terlibat Dalam Krisis Perlembagaan di Sarawak, Puncanya, Sebab Perpaduan Kaum dan Integrasi Nasional Menjadi Cabaran (sub topik 6.1, pg 89)


Latihan Bab 4

Soalan Struktur

 • no.1, Ciri-Ciri Persekutuan Malaysia, Kepentingan Membentuk Negara Persekutuan, Langkah Mengekalkan Malaysia Sebagai Sebuah Negara Persekutuan Yang Kuat (sub topik 4.1)(gerak gempur, pg 24 & 25)

Date : 14 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Obj (Gerak Gempur, no.9-18, pg 28 & 29)

Soalan Struktur

 • no.2, Wakil Negeri Sarawak dan Sabah, Sebab Menghargai JAK (sub topik 5.4)(Ilmu Bakti, pg 40)

Soalan Esei

 • no.1, Tujuan Pembentukan JSKM, Peranan Suruhanjaya Cobbold, JAK, Iktibar Kejayaan Pembentukan Malaysia (sub topik 5.4)(gerak gempur, pg 31)
 • no.2, Rintangan Pembentukan Malaysia, Usaha Pembentukan Malaysia, Kebijaksanaan Pemimpin Negara Membawa Kejayaan Pembentukan Malaysia (sub topik 5.4)(Praktis Formatif)
 • no.3, Perjanjian Julai 1963, Inti Pati Perjanjian Julai 1963, Penyumbangan Perjanjian Julai 1963 Membawa Pembangunan Malaysia Hari Ini (sub topik 5.5)(Praktis Formatif)


Date : 21 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara


7.1 Perpaduan dan Integrasi Nasional

Maksud Perpaduan Kaum dan Integrasi Nasional

Latar Belakang Hubungan Kaum

Kesan Dasar British kepada Masalah Perpaduan Kaum

Pentadbiran

Kegiatan Ekonomi

Sistem Pendidikan

Fahaman Politik

Usaha Memperkasa Perpaduan dan Integrasi Nasional Dari Segi Politik, Ekonomi & Sosial


7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan

Latar Belakang

Laporan Rahman Talib

Kajian Aminuddin Baki

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

 • KBSR
 • KBSM

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Akta Pendidikan 1996
Date : 28 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara


Quick Revise 7.1 & 7.2


7.3 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan

Akta Bahasa Kebangsaan

Bahasa Rasmi Pentadbiran

Memperkasakan Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan

UKM Sebagai Pusat Keilmuan Bahasa Melayu

Peranan DBP


7.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Sejarah Pembentukan & Prinsip Utama

Matlamat Pembentukan

Agensi Pelaksana Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Citrawarna Malaysia & Penggiat Budaya


7.5 Sukan Sebagai Alat Perpaduan

Sukan dan Perpaduan Melalui Pendidikan

MASUM

SUKMA

Penganjuran Sukan Peringkat Serantau dan Antarabangsa

Kejayaan Malaysia Kebanggaan Bersama

Laungan "Malaysia Boleh"

Peranan Organisasi dalam Perkembangan Sukan dan Memupuk Perpaduan Kaum

Kepimpinan Berwibawa


Exercise Progress

Latihan Bab 7

Soalan Obj (gerak gempur, no.17-27, pg 41 & 42)

Date : 04 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Teaching Progress

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara


7.6 Rukun Negara Sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara

Sejarah Pembentukan & Maksud

Anggota MAPEN

Logo 50 Tahun Rukun Negara

Matlamat Rukun Negara

Prinsip Rukun Negara


Bab 7 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 6

Soalan Struktur

Gerak Gempur

 • no.1, Faktor Politik Membawa Pemisahan Singapura, Faktor Ekonomi (sub topik 6.2, pg 36 & 37)
 • no.2, Faktor-Faktor Peristiwa 13 Mei 1969, Peranan MAGERAN (sub topik 6.5, pg 37 & 38)

Pelangi

 • no.4, Sebab Berlakunya Peristiwa 13 Mei 1969, Peranan MAGERAN, Langkah Perpaduan Kaum (sub topik 6.5, pg 91)

Ilmu Bakti

 • no.1, Tindakan Kerajaan Dalam Operasi Hammer, Kawasan Terlibat Dalam Operasi Letterbox (sub topik 6.3, pg 49 & 50)

Pelangi

 • no.3, Sebab Pelaksanaan Operasi Ketenteraan di Sarawak, Pelaksanaan Operasi Hammer (sub topik 6.3, pg 90 & 91)Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.10-18, pg 22- 24)

 • no.1, Latar Belakang Konfederasi Negeri Sembilan, Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Kebaikan pengamalan sistem Persekutuan (sub topik 4.1)(ilmu bakti, pg 32)Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Soalan Esei

Ilmu Bakti

 • no.1, Kandungan Undang-Undang Melayu, Sistem Undang-Undang NNS, Langkah Penghargaan Sistem Perundangan Negara Kita (Sub Topik 2.1, pg 12)
 • no.2, Peranan Tradisional Golongan Raja Melayu, Ciri-ciri Moden Perlembagaan, Sebab Hormat Perlembagaan Negara (Sub Topik 2.3, pg 12)


Date : 11 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 18 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 25 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 02 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 16 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 23 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 30 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 03 November 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 10 November 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 17 November 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 24 November 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 01 December 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 08 December 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 15 December 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 22 December 2023

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 05 January 2024

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 12 January 2024

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 19 January 2024

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Date : 26 January 2024

Time : 03:30 PM - 05:00 PM

Total Material

Showing 8 - 8 of 8  

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 29, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 5 Sejarah

Payment:

You can be your own Guiding star with our help