Shopping cart

February 2023

RM 70.00

March 2023

RM 70.00

April 2023

RM 70.00

May 2023

RM 70.00

June 2023

RM 70.00

July 2023

RM 70.00

August 2023

RM 70.00

September 2023

RM 70.00

October 2023

RM 70.00

November 2023

RM 70.00

December 2023

RM 35.00

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 29, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Bahasa Melayu UASA (Form 1-3)

Payment:

Teacher Profile

Mr. Nelson graduated Master of Arts (History) by research & Bachelor Degree of Arts (History) with distinction from the University of Malaya. He has the experience in teaching Sejarah/History subject for 7 years.

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Total Lesson

Showing 42 - 42 of 42  

Date : 02 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran:

Tugasan BM PT3 (2 Feb 2023)


I. Tatabahasa

Soalan Objektif (no.1-13, 2K1-2 - 2K1-4)


II. Karangan Pendek

(Langkah Memupuk Minat Membaca)


Date : 09 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran:

Tugasan BM PT3 (2 Feb 2023)

Tugasan BM PT3 (9 Feb 2023)I. Tatabahasa

Bahagian B (Kesalahan Bahasa)

Peribahasa


II. Kuiz Peribahasa


III. Pemahaman (petikan umum) Tema: Semangat Cinta akan Tanah Air
Date : 16 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Karangan Umum (Tema Semangat Kejiranan)

 • pengalaman sepanjang aktitiviti gotong-royong

Date : 23 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Karangan Pendek

 • Percutian di Melaka


Ringkasan

 • Peranan Sekolah untuk Memupuk Perpaduan dalam Kalangan MuridDate : 02 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tatabahasa

 • soalan objektif (hingga soalan 6)
 • kesalahan ejaan
 • kesalahan bahasa


Ulasan

 • Keselamatan di Makmal Sains SekolahDate : 09 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tatabahasa

 • soalan objektif (no.7-10, pg 3 K1-3 & 3 K1-4)


Karangan Respons Terbuka

 • Langkah-langkah untuk Meningkatkan Semangat Patriotik dalam Diri Murid-murid (Ceramah)


Date : 16 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM PT3 (16 Mac 2023)

Tugasan BM PT3 ( 9 Mac 2023)


Tatabahasa

 • Kesalahan Bahasa (Ilmu Bakti, Praktis 1 & 2, pg 7)
 • Sintaksis (Ayat Tunggal & Ayat Majmuk) (Ilmu Bakti, Praktis 1, pg 12)


Sajak

 • Senja di Palang Besi (Antologi Bintang Hati)


Karangan Pendek

 • Kepentingan Aktiviti Kokurikulum


Date : 23 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM PT3 (16 Mac 2023)

Tugasan BM PT3 ( 23 Mac 2023)


Tatabahasa

 • Kesalahan Ejaan (Ilmu Bakti, Praktis 5, pg 11)
 • Sintaksis (Ayat Tunggal & Ayat Majmuk; Subjek & Predikat; Ayat Tanya) (Ilmu Bakti, Praktis 1-3, pg 12& 13)


Pemahaman Petikan

 • Penyakit Jantung (Ilmu Bakti, Praktis 1, pg 32)
Date : 13 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (23 Mac 2023)

Ringkasan

 • Strategi Menghijaukan Negara (Ilmu Bakti, Praktis 1, pg 45)


Tugasan BM UASA (13 April 2023)


Peribahasa (Praktis 7, pg 7)

Karangan Pendek (Lawatan ke Kilang Surat Khabar) (Praktis 2, pg 52)


Date : 19 April 2023

Time : 10:00 AM - 12:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (19 April 2023)

Karangan Respons Terbuka

 • Langkah-langkah untuk Mengatasi Masalah Pencemaran Alam Sekitar (KR1-15)


Tugasan BM UASA (19 April 2023)

Tatabahasa (Praktis 3, pg 3)


Date : 20 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (19 April 2023)

Tugasan BM UASA (20 April 2023)


Tatabahasa

 • Praktis 3, pg 3
 • Praktis 4, pg 4
 • Praktis 1 & 2, no.1-6, pg 1


Pemahaman

 • Jerebu (Ilmu Bakti, Praktis 2, pg 33)Date : 27 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (20 April 2023)

Tugasan BM UASA (27 April 2023)


Tatabahasa

 • Kesalahan Bahasa & Kesalahan Ejaan (Ilmu Bakti, Praktis 5, pg 9)
 • Maksud yang Sama (Gerak Gempur, Praktis 5, pg 5)


Karangan Pendek

 • Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah (Ilmu Bakti, Praktis 3, pg 53)


KuizDate : 04 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (20 April 2023)


Tatabahasa

 • Kesalahan Ejaan (Ilmu Bakti, Praktis 1&2, pg 9 & 10)


Tugasan BM UASA (27 April 2023)


Tatabahasa

 • Praktis 6 (Gerak Gempur, pg 6)


Tugasan BM UASA (4 Mei 2023)


Rumusan

 • Ciri-Ciri Modal Insan Berkualiti (Ilmu Bakti, Praktis 1, pg 48)

Date : 11 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (11 Mei 2023)


Tatabahasa

 • Ayat Majmuk & Ayat Tunggal (Ilmu Bakti, Praktis 4, pg 14)
 • Ayat Aktif & Ayat Pasif (Ilmu Bakti, Praktis 5, pg 14)


Peribahasa (Ilmu Bakti, Praktis 1, pg 15)


Karangan Respons Terbuka

 • Peranan Pelbagai Pihak dalam Melahirkan Remaja Berakhlak Mulia (Pendahuluan)


Tugasan BM UASA (4 Mei 2023)


Rumusan

 • Ciri-Ciri Modal Insan Berkualiti (Ilmu Bakti, Praktis 1, pg 48)

Date : 18 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (18 Mei 2023)


Sistem Bahasa dan Pemahaman Teks

 • Soalan 1-12 (Ujian 4, pg 30 & 31)
 • Soalan 1 (Ujian 4, pg 34)


Karangan Pendek

 • Sambutan Hari Kokurikulum di Sekolah Saya (Praktis 5, pg 54)Date : 25 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (11 Mei 2023)


Karangan Respons Terbuka

 • Peranan Pelbagai Pihak dalam Melahirkan Remaja Berakhlak Mulia (pg 4-3)Date : 01 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (18 Mei 2023)


Sistem Bahasa dan Pemahaman Teks

 • Soalan 13-20 (Ujian 4, pg 32- 34)
 • Soalan 2 (Ujian 4, pg 35)
 • Soalan 3 (Ujian 4, pg 35 & 36)


Karangan Pendek

 • Faedah Menabung (Praktis 6, pg 54)
Date : 08 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (8 Jun 2023)


Tatabahasa

 • Kesalahan Ejaan (Ilmu Bakti, Praktis 3 & 4, pg 10)
 • Peribahasa (Ilmu Bakti, Praktis 2, pg 15)


Pemahaman Petikan

 • Permainan Tradisional (Ilmu Bakti, Praktis 3, pg 34)


Ringkasan

 • Usaha-Usaha Menangani Kenaikan Harga Barangan (Ilmu Bakti, Praktis 2, pg 46)
Date : 15 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (15 Jun 2023)


Karangan Respons Terbuka

 • Langkah-langkah Menangani Gejala Buli di Sekolah (Ucapan)(Ilmu Bakti, pg 31)


Pemahaman Petikan

 • Budaya Membaca (Ilmu Bakti, Praktis 4, pg 35)Date : 22 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (22 Jun 2023)


Sistem Bahasa

 • Praktis 1 Bahagian A, no.1-8 (pg 1)
 • Praktis 4, no.1-12 (pg 4)


Karangan Pendek

 • Kepentingan Aktiviti Kokurikulum (Ilmu Bakti, Praktis 4, pg 53)Date : 06 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (6 Julai 2023)


Sistem Bahasa

 • Kesalahan Bahasa (Praktis 1 & 2, Bahagian B, pg 8)
 • Kesalahan Ejaan (Praktis 4 & 5, pg 13)


Kuiz Ejaan & Kosa Kata


Ringkasan

 • Ciri-Ciri Sekolah Idaman Pilihan Ibu Bapa (Ilmu Bakti, Praktis 3, pg 47)Date : 13 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (13 Julai 2023)


Sistem Bahasa

 • Praktis 2, Bahagian A, pg 2
 • Praktis 3, pg 3
 • Sintaksis (Subjek & Predikat)(Praktis 2, pg 17)


Tugasan BM UASA (6 Julai 2023)

Ringkasan

 • Ciri-Ciri Sekolah Idaman Pilihan Ibu Bapa (Ilmu Bakti, Praktis 3, pg 47)Date : 20 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (20 Julai 2023)


Sistem Bahasa

 • Maksud Hampir Sama (Praktis 5, pg 5)
 • Kesalahan Bahasa (Praktis 3 & 4, pg 9)


Karangan Pendek

 • Cara-cara memupuk semangat toleransi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum

Date : 27 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (27 Julai 2023)


Sistem Bahasa

 • Peribahasa (Praktis 7, pg 7)
 • Sintaksis (Ayat Cakap Ajuk & Ayat Cakap Pindah)(Praktis 6, pg 20)


Karangan Respons Terbuka

 • Punca Berlaku Gejala Jerebu (Rencana) (Pendahuluan)Date : 03 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (27 Julai 2023)


Karangan Respons Terbuka

 • Punca Berlaku Gejala Jerebu (Rencana) (Isi + Penutup)


Tugasan BM UASA (3 Ogos 2023)

Ringkasan/Rumusan

 • Impak Pengaruh Media Terhadap Golongan Muda (Praktis 2, pg 49)


Date : 10 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (10 Ogos 2023)


Sistem Bahasa

 • Soalan Obj (pilih ayat betul)(Praktis 6, pg 6)
 • Kesalahan Bahasa (Praktis 5 & 6, pg 10)


Karangan Pendek

 • Faktor-Faktor Kemalangan Jalan Raya


Date : 17 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (10 Ogos 2023)


Sistem Bahasa

 • Kesalahan Ejaan (Praktis 1-3, pg 12)


Tugasan BM UASA (17 Ogos 2023)


Pemahaman

 • Petikan Sastera (Praktis 5, pg 36 & 37)


Rumusan

 • Adab Murid Dalam Sekolah (Praktis 3, pg 50)


Komsas

 • Cerpen- Menuai Emas (Antologi Baik Budi Indah Bahasa, Tingkatan 2)


Date : 24 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (24 Ogos 2023)


Sistem Bahasa

 • Ayat Tanya (Praktis 3, pg 18)
 • Ayat Aktif & Ayat Pasif (Praktis 4, pg 18 & 19)


Karangan Respons Terbuka

 • Kepentingan Sukan Kepada Murid-Murid (Format Ceramah) Part 1


Date : 07 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (7 Sept 2023)


Sistem Bahasa

 • Kesalahan Bahasa (Praktis 7 & 8, pg 11)
 • Ayat Aktif & Ayat Pasif (Praktis 5, pg 19)Tugasan BM UASA (24 Ogos 2023)Karangan Respons Terbuka

 • Kepentingan Sukan Kepada Murid-Murid (Format Ceramah) Part 2Date : 14 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (14 Sept 2023)


Sistem Bahasa

 • Kesalahan Ejaan (Praktis 7 & 8, pg 15)


Ulasan

 • Cara Untuk Mengatasi Deman Denggi (Praktis 3, pg 44)


Karangan Respons Terhad

 • Kempen Kesedaran 3 R (pg 59)Date : 21 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (21 Sept 2023)


Sintaksis

 • Pola Ayat (Praktis 1, pg 16)
 • Ayat Majmuk & Ayat Tunggal (Praktis 8, pg 21)


Karangan Respons Terbuka

 • Kebaikan Menyokong Kempen "Beli Barangan Malaysia" (pg 50) Part I

Date : 28 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (28 Sept 2023)


Pemahaman

 • Praktis 15, pg 56


Tugasan BM UASA (21 Sept 2023)

Karangan Respons Terbuka

 • Kebaikan Menyokong Kempen "Beli Barangan Malaysia" (pg 50) Part II


Date : 05 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM UASA (5 Okt 2023)


Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Soalan Obj (pg 3-3 - 3-6)


Rumusan

 • Hari Sukan Negara
Date : 12 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 19 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 26 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 02 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 16 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 23 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 30 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 21 December 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 28 December 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Total Material

Showing 31 - 31 of 31  

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 29, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Bahasa Melayu UASA (Form 1-3)

Payment:

You can be your own Guiding star with our help