Shopping cart

February 2023

RM 40.00

March 2023

RM 80.00

April 2023

RM 80.00

May 2023

RM 80.00

June 2023

RM 80.00

July 2023

RM 80.00

August 2023

RM 80.00

September 2023

RM 80.00

October 2023

RM 80.00

November 2023

RM 80.00

December 2023

RM 40.00

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 30, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 SPM Bahasa Melayu

Payment:

Teacher Profile

Mr. Nelson graduated Master of Arts (History) by research & Bachelor Degree of Arts (History) with distinction from the University of Malaya. He has the experience in teaching Sejarah/History subject for 7 years.

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Total Lesson

Showing 40 - 40 of 40  

Date : 15 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Rumusan (berbudi bahasa)

 • kepentingan amalan berbudi bahasa
 • kesan-kesan tidak mengamalkan nilai-nilai murni
 • langkah memupuk amalan berbudi bahasa

Date : 22 February 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Karangan Bahagian A Kombinasi Kepelbagaian Bahan Ransangan (Jenayah dalam kalangan remaja)

 • pengaruh ICT dalam kehidupan remaja
 • peranan ahli keluarga membendung jenayah remaja
 • usaha dalam membendung jenayah remaja


Date : 01 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tatabahasa

 • kata ganda & kata pinjaman
 • ayat majmuk & ayat tunggal
 • kesalahan bahasa


Pemahaman

 • Soalan I & II


Komsas T.5 (Pantun Erti Hidup Bererti)


Date : 08 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tatabahasa

 • Bahasa Melayu Standard
 • Peribahasa


Pemahaman

 • Soalan III & IV


Karangan Respons Terbuka (Peranan Pelbagai Pihak Menjaga Kebersihan Awam dan Alam Sekeliling)

 • Pendahuluan
 • Isi Pertama (Peranan Individu)


Date : 15 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Karangan Respons Terbuka (Peranan Pelbagai Pihak Menjaga Kebersihan Awam dan Alam Sekeliling)

 • Isi Kedua (Peranan Ibu Bapa)
 • Isi Ketiga (Peranan Masyarakat)
 • Isi Keempat (Peranan Kerajaan)
 • Penutup


Latihan Ujian Mendengar (Petikan 3: Berita, pg 3 K4-5, Sasbadi)Date : 22 March 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Rumusan (Mata Pelajaran Sejarah)

Novel Silir Daksina


Date : 12 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (22 Mac 2023)

Tugasan BM SPM (22 Feb 2023)


Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Penyuntingan/Kesalahan Bahasa (pg 3 K2-3)
 • Kata Kerja Transitif dan Kata Majmuk (pg 3 K2-2)
 • Ayat Biasa dan Ayat Songsang (pg 3 K2-2)

Pemahaman

 • Peraturan Makmal Sains & Bengkel RBT (pg KM1-8 & KM1-9)

Komsas

 • Cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil (T.5 Antologi Sejadah Rindu)


Date : 19 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (22 Feb 2023)

Tugasan BM SPM (19 Apr 2023)


Pemahaman

 • Cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil & Sajak Malaysia Tercinta(pg KM1-9 & KM1-10)

Karangan Pendek

 • Deman Denggi (Firasat, KM1-2)


Date : 26 April 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (19 Apr 2023)

Tugasan BM SPM (26 Apr 2023)Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Kesalahan Bahasa (Pelangi, KM1-7)
 • Bahasa Melayu Standard (Pelangi, KM1-7)
 • Peribahasa (Pelangi, KM1-7)


Rumusan

 • Derma Darah (Kelebihan & Kriteria)


Karangan Respons Terbuka

 • Wajarkah Pelajar Membawa Telefon Bimbit ke Sekolah (Bahagian Pendahuluan)


Date : 03 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (26 Apr 2023)


Karangan Respons Terbuka

 • Wajar Pelajar Membawa Telefon Bimbit ke Sekolah?


Date : 10 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (10 May 2023)


Karangan Bahan Ransangan

 • Persediaan Pelajar Untuk Menempuh Alam Pekerjaan


Tatabahasa

 • Kesalahan Bahasa (Petikan 1, pg 24)Date : 17 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (10 Mei 2023)


Rumusan

 • Amalan Rasuah (Praktis 6, pg 90 & 91)


Tugasan BM SPM (17 Mei 2023)


Tatabahasa

 • Kesalahan Bahasa (pg 30 & 31)
 • Sintaksis - Ayat Aktif & Ayat Pasif (pg 30)


Karangan Jenis Berformat (Surat Rasmi)


Date : 24 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (24 Mei 2023)


Ujian Mendengar

 • Petikan Pertama- Fakta (pg 68)
 • Petikan Kedua- Cerpen (pg 69)
 • Petikan Ketiga- Laporan Statistik (pg 70)
 • Petikan Kelima- Gurindam (pg 72)


Komsas

 • Gerhana Manusia (Antologi Sejadah Rindu, T.5, Cerpen)
 • Beberapa Petua Hidup (Antologi Sejadah Rindu, T.5, Gurindam)Date : 31 May 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (10 Mei 2023)


Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Kesalahan Bahasa (Petikan 2, pg 24)


Tugasan BM SPM (17 Mei 2023)


Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Bahasa Melayu Standard (pg 31)
 • Peribahasa (pg 31)


Tugasan BM SPM (31 Mei 2023)

Pemahaman

 • Petikan Umum (Praktis 1, pg 36 & 37)


Date : 07 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (31 Mei 2023)

Pemahaman

 • Petikan Sastera (Praktis 1, pg 43-45)


Tugasan BM SPM (7 Jun 2023)

Karangan Bahagian A

 • Aktiviti Kesukarelawan (KM 3-2)


Date : 14 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (7 Jun 2023)

Karangan Bahagian A

 • Aktiviti Kesukarelawan (KM 3-2)


Tugasan BM SPM (14 Jun 2023)


Rumusan

 • Kenaikan Harga Barang

Date : 21 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (14 Jun 2023)


Sistem dan Aplikasi Bahasa

I. Sintaksis

 • Ayat Majmuk & Ayat Tunggal (Praktis 2, pg 22)
 • Subjek & Predikat (Praktis 3, pg 22)


II. Penyuntingan

 • Kesalahan Bahasa (Praktis 3, pg 26)


Tugasan BM SPM (21 Jun 2023)

Karangan Respons Terbuka

 • Kebaikan-kebaikan membeli barangan buatan tempatan (Domain Awam)Date : 28 June 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (21 Jun 2023)

Karangan Respons Terbuka

 • Kebaikan-kebaikan membeli barangan buatan tempatan (Domain Awam)Date : 05 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (5 Julai 2023)

Pemahaman

 • Petikan Umum- Prasarana Pendidikan (Praktis 2, pg 38-40)


Penyuntingan

 • Kesalahan Bahasa (Praktis 5, pg 28)


Perbincangan Pembetulan Karangan

 • Faedah Membeli Barangan Buatan Tempatan


Date : 12 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (12 Julai 2023)

Sistem dan Aplikasi Bahasa (Praktis 2, pg 32-34)

 • Morfologi (Kata Tunggal & Kata Majmuk)
 • Sintaksis (Gabung menjadi 3 ayat)
 • Bahasa Melayu Standard (Burung Terbang Dipipiskan Lada)
 • Peribahasa


Ujian Bertutur

 • Taksiran Kumpulan (Langkah Untuk Menarik Pelancong Tempatan & Asing ke Destinasi Pelancongan di Negara Kita)


Date : 19 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


*Tugasan BM SPM (12 Julai 2023)

Sistem dan Aplikasi Bahasa (Praktis 2, pg 32-34)

 • Penyuntingan (Kesalahan Bahasa)*Tugasan BM SPM (5 Julai 2023)

Rumusan

 • Tema - Alam Sekitar (Praktis 2, pg 82 & 83)
Date : 26 July 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (26 Julai 2023)

Pemahaman

 • Petikan Sastera (Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja -Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul)(pg 50 & 51)


Tugasan BM SPM (19 Julai 2023)

Karangan Respons Terhad

 • Kenaikan Harga Barang (KM 5-2) (Part 1)


Date : 02 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (2 Ogos 2023)

Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Penyuntingan (Kesalahan Bahasa) (Praktis 2, pg 25)
 • Morfologi (Kata Sendi Nama, Kata Ganti Nama Tak Tentu)(Praktis 4, pg 20)
 • Sintaksis (Ayat Tanya)(Praktis 1, pg 21)


Tugasan BM SPM (19 Julai 2023)

Karangan Respons Terhad

 • Kenaikan Harga Barang (KM 5-2) (Part 2)


Date : 09 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (9 Ogos 2023)


Karangan Respons Terbuka (Domain Pendidikan )

 • Kepentingan Penguasaan Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Murid


Tugasan BM SPM (2 Ogos 2023)


Sistem dan Aplikasi Bahasa

 • Penyuntingan (Kesalahan Bahasa) (Praktis 2, pg 25)
Date : 16 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (16 Ogos 2023)


Rumusan

 • Langkah Memajukan Bidang Perikanan & Cabaran yang Dihadapi oleh Nelayan (Praktis 8, pg 94 & 95)


Pemahaman (Petikan Umum)

 • Teknologi Maklumat (Praktis 3, pg 41 & 42)


Date : 23 August 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (23 Ogos 2023)


Penyuntingan

 • Kesalahan Bahasa (Praktis 5, pg 42)


Karangan Respons Terhad (Format E-Mel)

 • Langkah Membantu Mangsa Banjir (Praktis 1, pg 3)
Date : 06 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (6 Sept 2023)


 • Pemahaman
 • Karangan Respons Terbuka
 • Penyuntingan (Kesalahan Bahasa)
 • Bahasa Melayu Standard ()
 • Peribahasa


Tugasan BM SPM (12 Julai 2023)

Ujian Bertutur

 • Tema: Integriti & Rasuah


Tugasan BM SPM (16 Ogos 2023)


Morfologi

 • Kata Kerja, Ayat Tanya (Praktis 5, pg 41)


Tugasan BM SPM (23 Ogos 2023)


Bahasa Melayu Standard (pg 43)


Peribahasa (pg 43)


Date : 13 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (13 Sept 2023)


Rumusan (Praktis 4, pg 86 & 87)

 • Peranan & Ciri Pasukan Home Guard di Tanah Melayu


Pemahaman (Praktis 2, pg 46-48)


Karangan Respons Terbuka

 • Peranan Semua Pihak Menjaga Kebersihan Alam Sekitar dan Tempat Awam (Part II)Date : 20 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (20 Sept 2023)


Bahasa Melayu Standard (Praktis 4, pg 32)

Karangan Respons Terhad

 • Resume Diri Kerja (Part I)


Tugasan BM SPM (13 Sept 2023)

 • Peribahasa (Praktis 2, 3 ,pg 34)Date : 27 September 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (20 Sept 2023)


Karangan Respons Terhad

 • Resume Diri Kerja (Part II)


Tugasan BM SPM (27 Sept 2023)

Morfologi (Praktis 3, pg 35)

 • Kata Nama & Kata Kerja


Sintaksis (pg 35 & 36)

 • Pola Ayat


Penyuntingan (pg 35 & 36)

 • Kesalahan Bahasa


Peribahasa (pg 37)


Date : 04 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Progres Pembelajaran


Tugasan BM SPM (4 Okt 2023)


Karangan Respons Terbuka (Domain ?)


Tugasan BM SPM (27 Sept 2023)


Bahasa Melayu Standard (Praktis 3, pg 37)


Date : 11 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 18 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 25 October 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 01 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 08 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 22 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 29 November 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 20 December 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Date : 27 December 2023

Time : 04:00 PM - 06:00 PM

Total Material

Showing 21 - 21 of 21  

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : December 30, 2022
 • Review : 0
 • Subject : 2023 SPM Bahasa Melayu

Payment:

You can be your own Guiding star with our help