Shopping cart

March 2023

RM 65.00

April 2023

RM 65.00

May 2023

RM 65.00

June 2023

RM 65.00

July 2023

RM 65.00

August 2023

RM 65.00

September 2023

RM 65.00

October 2023

RM 65.00

November 2023

RM 65.00

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : January 03, 2023
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 1 Sejarah

Payment:

Teacher Profile

Mr. Nelson graduated Master of Arts (History) by research & Bachelor Degree of Arts (History) with distinction from the University of Malaya. He has the experience in teaching Sejarah/History subject for 7 years.

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Total Lesson

Showing 36 - 36 of 36  

Date : 07 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Mengenali Sejarah


1.1 Pengertian Sejarah

 • Erti Sejarah
 • Sejarawan
 • Erti Sejarah dari aspek:
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Kamus Dewan


1.2 Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan

 • Sejarawan Dunia
 1. Herodotus (Bapa Sejarah)
 2. E.H. Carr (Barat)
 3. Ibn Khaldun (Islam)
 • Sejarawan Tempatan
 1. Muhd Yusof Ibrahim
 2. Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Khoo Kay Kim


1.3 Masa Silam dan Ruang dalam Sejarah

 • Masa & Kronologi
 • Ruang Masa Sejarah (dekad, abad, alaf, Zaman Sebelum Masihi, Zaman Masihi)
 • Ruang Masa dalam Malaysia (jenis tema, tempoh masa Era Kesultanan Melayu Melaka, Kemunculan Kuasa-Kuasa Luar & Kemerdekaan Negara)


Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Struktur

 • no.1 Ruang Masa, Tema Penulisan Sejarah (sub topik 1.3)(gerak gempur, pg 4)Date : 14 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Mengenali Sejarah


Quick Revision Sub Topik 1.1,1.2,1.3

1.4 Sumber Sejarah

Ciri-Ciri & Contoh

 • Sumber Primer
 • Sumber Sekunder
 • Bentuk Sumber Sejarah
 1. Artifak
 2. Bukan Artifak
 3. Ensiklopedia


1.5 Penyelidikan Dalam Sejarah

Maksud, Jenis & Bagaimana Bahan Sejarah Dikaji

 • Kaedah Bertulis


Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Objektif (gerak gempur, no.12-18, pg 2)
Date : 21 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Mengenali Sejarah


Quick Revision Sub Topik 1.3 & 1.4


1.5 Penyelidikan Dalam Sejarah

Maksud, Jenis & Bagaimana Bahan Sejarah Dikaji, Kepentingannya, Proses

 • Kaedah Bertulis
 • Kaedah Lisan
Date : 28 March 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Mengenali Sejarah


Quick Revision Sub Topik 1.4 & 1.5


1.5 Penyelidikan Dalam Sejarah

Maksud, Jenis & Bagaimana Bahan Sejarah Dikaji, Kepentingannya, Proses

 • Kaedah Arkeologi (termasuk Arkeologi Bawah Air)


Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Objektif (gerak gempur, no.19-25, pg 2 & 3)Date : 11 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 1 Mengenali Sejarah


Quick Revision Sub Topik 1.5


1.6 Tafsiran Dalam Sejarah

 • Maksud Tafsiran dalam Sejarah
 • Tafsiran Sejarawan
 • Sebab Perbezaan Tafsiran dalam Sejarah
 • Kepentingan & Contoh Tafsiran Sejarah


1.7 Kepentingan Mempelajari Sejarah

 • Mengenal Asal-Usul
 • Mengambil Iktibar
 • Memupuk Patriotisme
 • Mengukuhkan Perpaduan
 • Membangunkan Negara dan Bangsa
 • Mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah


Bab 1 Completed (until slide 44)


Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Objektif (Gerak Gempur, no.26-30, pg 3)

Praktis Pengukuhan (Ilmu Bakti, no.3 & 4, pg 4)Date : 18 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Struktur

 • no.2, Maksud Sumber Primer, 3 Sumber Primer, Iktibar Sumber-Sumber Sejarah (sub topik 1.4)(Gerak Gempur, pg 4)
 • no.1, Jenis Kaedah Penyelidikan, Cara Kaedah Lisan, Kepentingan Memelihara Warisan Negara (sub topik 1.5)(Ilmu Bakti, pg 2)
 • no.1, Maksud Sejarah Mengikut Kamus Dewan, Pengertian Sejarah dalam Bahasa Inggeris, Cara untuk Mengelak daripada Menjadi "Buta Sejarah". (sub topik 1.1)(Pelangi, pg 2 & 3)
 • no.2, Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan, Karya Sejarawan, Tugas Sejarawan (sub topik 1.2)(Pelangi, pg 3 & 4)


Praktis Pengukuhan (Ilmu Bakti, no.2, pg 3; no.5 & 6, pg 5)


Date : 25 April 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 2 Zaman Air Batu


2.1 Dunia Kita

Dunia & Jenis Perubahannya

Cara Bumi Dikaji

Usia Bumi

Pembentukan Fizikal Bumi

Pengaruh Iklim Terhadap Perubahan Bentuk Fizikal Bumi

 • Daratan (7 Benua)
 • Lautan (5 Lautan)


Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Esei

 • no.1, Pengertian Sejarah Menurut Kamus Dewan, Pengertian Sejarah Mengikut Sejarawan Tempatan, Cara untuk Mengukuhkan Pengetahuan Sejarah Rakyat di Negara Kita. (sub topik 1.1& 1.2)(Gerak Gempur, pg 5)
Date : 02 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 2 Zaman Air Batu


Quick Revision 2.1

2.2 Zaman Air Batu

Maksudnya & Kewujudan Lapisan Ais

Perkembangan Akhir Zaman Air Batu

3 Tahap Glasier

Teori Milankovitch

4 Tahap Zaman Air Batu (Tempoh & Ciri-Ciri)

 • Zaman Miosen
 • Zaman Pliosen
 • Zaman Pleistosen
 • Zaman Holosen

2.3 Garis Masa Zaman Air Batu

Kewujudan Hidupan Mengikut Garis Masa

 • 500 juta tahun
 • 25 juta tahun
 • 5.2 juta tahun
 • 2 juta tahun
 • 12,000 tahun


Exercise Progress

Latihan Bab 2

Soalan Struktur (Pelangi)

 • no. 1, Cara Ketahui Sejarah Bumi, Pembentukan FIzikal Bumi Mengikut Tempoh Masa, Aktiviti Sambutan Hari Bumi (Sub Topik 2.1, pg 8 &9)
 • no. 2, Tahap Zaman Air Batu, Kemajuan Dicapai oleh Manusia, Cabaran Manusia Zaman Air Batu (Sub Topik, pg 9)Date : 09 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 2 Zaman Air Batu


Quick Revision 2.2 & 2.3


2.4 Ciri-Ciri Zaman Air Batu Akhir Garis Masa Zaman Air Batu

 • Aras Laut
 • Fizikal Bumi
 • Suhu
 • Binatang
 • Tumbuhan
 • Kehidupan Manusia
 • Kesan Kecairan Air Batu
 • Sebab Suhu Dunia Meningkat


2.5 Perubahan Zaman Air Batu Akhir

 • Sebab Perubahan & Proses Perubahan
 • Perubahan Bentuk Fizikal Bumi (Paras Air Laut & Bentuknya Tasik)
 • Perubahan Iklim
 • Hidupan di Bumi (Binatang & Manusia)


2.6 Kesan Perubahan Zaman Air Batu (Akhir Zaman Holosen) di Asia Tenggara

 • Kenaikan Paras Air Laut
 • Kewujudan Pentas Sunda
 • Terbentuknya Tasik dan Sungai
 • Wujudnya Selat
 • Persamaan Manusia Asia Tenggara
 • Perubahan Binatang


Bab 2 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 2

Soalan Objektif (no.1-10, pg 7)

Soalan Struktur

 • no. 1, Peristiwa Membawa Pengglasieran, Faktor Peningkatan Suhu Dunia, Langkah Mengurangkan Peningkatan Suhu Dunia (Sub Topik 2.4)(Gerak Gempur, pg 10)


Date : 16 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 2

Soalan Objektif (Gerak Gempur, no.11-30, pg 8& 9)

Soalan Struktur

 • no.2, Kesan Perkembangan Zaman Air Batu Akhir terhadap Asia Tenggara, Kawasan Pentas Sunda, Iktibar Zaman Air Batu Akhir (Sub Topik 2.6)(Gerak Gempur, pg 10)
 • no.1, Kesan Suhu terhadap Bentuk Fizikal dan Hidupan, Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir (Sub Topik 2.6)(Ilmu Bakti, pg 11)
 • no.3, Garis Masa Zaman Air Batu, Hidupan Zaman Air Batu, Punca Ancaman Kepupusan Haiwan Liar (Sub Topik 2.3)(Pelangi, pg 10)


Date : 23 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 1

Soalan Struktur

 • no.3 Ciri Sumber Sejarah, Contoh Sumber Primer, Cadangan Memulihara dan Memelihara Sumber Sejarah Negara (Sub Topik 1.4)(Pelangi, pg 4)


Soalan Esei

 • no.1, Ciri-Ciri Sumber Primer dan Sumber Sekunder, Kepentingan Mempelajari Sejarah, Cara Menghargai Warisan Negara (Sub Topik 1.4 & 1.7)(Ilmu Bakti, pg 2)


Latihan Bab 2

Soalan Objektif (Gerak Gempur, no.11-30, pg 8& 9) (Ilmu Bakti, no.1-10, pg 10)


Date : 30 May 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Zaman Prasejarah


3.1 Maksud Zaman Prasejarah

 • Maksud & Cara untuk bukti kewujudan
 • Tahap Zaman Batu
 • Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik, Zaman Logam


Exercise Progress

Latihan Bab 2

Soalan Esei

 • no.2, Ciri-Ciri Zaman Miosen, Perubahan berlaku pada Zaman Holosen (Sub Topik 2.2)(Gerak Gempur, pg 11)Date : 06 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Zaman Prasejarah


Quick Revise 3.1

3.2 Lokasi Zaman Prasejarah di Dunia

 • Fungsi Lokasi Zaman Prasejarah

Lokasi Zaman Prasejarah (Dunia)

 • Gua Altamira
 • Gua Chauvet
 • Bhimbetka, India
 • Zhoukoudin, China
 • Gobekli Tepe, Turki
 • Catal Huyuk, Turki
 • Stonehenge, Britain
 • Shahr-i-Sokhta, Iran

Lokasi Zaman Prasejarah (Asia Tenggara)

 • Gua Liang Bua, Pulau Flores (Indonesia)
 • Gua Fabon (Filipina)
 • Gua Padah-lin (Myanmar)
 • Lenggong (Malaysia)
 • Ban Chiang (Thailand)
 • Sa Hyun (Vietnam)


Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Struktur

 • no. 1, Tahap Zaman Batu, Ciri-ciri Zaman Batu Lama, Tujuan Ketahui Zaman Prasejarah (Sub Topik 3.1)(Pelangi, pg 22)
 • no.2, Lokasi Zaman Prasejarah, Lokasi Zaman Prasejarah di Turki, Langkah untuk Memelihara dan Memulihara Lokasi Zaman Prasejarah (Sub Topik 3.2)(Pelangi, pg 23)Date : 13 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Zaman Prasejarah


Quick Revise 3.2

3.3 Ciri-ciri Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah

 • Tempat Kediaman
 • Peralatan
 • Pengumpulan Makanan
 • Kegiatan Ekonomi
 • Organisasi Sosial
 • Kepercayaan
 • Kesenian dan Kebudayaan


Exercise Progress

Latihan Bab 3

soalan objektif (gerak gempur, no.12-18, pg 14)
Date : 20 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 3 Zaman Prasejarah


Quick Revise 3.3

3.4 Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah kepada Kemajuan Kehidupan Manusia

 • Aktiviti Pertanian
 • Memburu Binatang
 • Menternak Binatang
 • Peralatan
 • Tembikar
 • Monumen dan Seni Bina
 • Ideofak


3.5 Zaman Prasejarah di Malaysia

 • Zaman Mesolitik di Malaysia
 • Lokasi Zaman Prasejarah di Malaysia
 • Penemuan Peralatan (Teknologi)
 • Penemuan Tembikar dan Manik
 • Lukisan Gua dan Ukiran Batu
 • Ekonomi
 • Penemuan Ideofak


Bab 3 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Objektif (gerak gempur, no.19-30, pg 14 & 15)
Date : 27 June 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 4 Mengenali Tamadun


4.1 Maksud Tamadun

 • Bahasa Yunani
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Bahasa Melayu


4.2 Konsep Tamadun

 • Sudut Pandangan Barat
 • Pandangan Arnold J. Toynbee
 • Sudut Pandangan Islam
 • Pandangan Ibn Khaldun
 • Pandangan Syed Naquib al-Attas
 • Sudut Pandangan


Exercise Progress

Latihan Bab 3

Soalan Struktur

 • no.1, Maksud Zaman Prasejarah, Aktiviti Zaman Prasejarah, Sebab Lembah Sungai Sebagai Petempatan Kekal, Kejayaan Masyarakat Zaman Prasejarah (Sub Topik 3.3)(Praktis Formatif, pg 9)
 • no.2, Lokasi Penemuan Zaman Paleolitik di Malaysia, Jenis Pengebumian, Sebab Masyarakat Zaman Prasejarah di Malaysia Dianggap Mundur (Sub Topik 3.5)(Praktis Formatif, pg 10)
Date : 04 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 4 Mengenali Tamadun


4.3 Ciri-Ciri Tamadun Awal Dunia

 • Kegiatan Pertanian dan Perdagangan
 • Sistem Pemerintahan
 • Pembentukan Bandar
 • Pengkhususan Pekerjaan
 • Teknologi
 • Organisasi Sosial
 • Agama dan Kepercayaan
 • Tulisan dan Penyimpanan Rekod
 • Kesenian dan Kesusasteraan


Bab 4 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Struktur

 • no.1, Konsep Tamadun dalam Islam, Prinsip-prinsip Nilai Hadharah,Kesan Tidak Bertamadun (Sub Topik 4.2)(Gerak Gempur, pg 22)
 • no.2, Ciri-Ciri Bandar Tamadun Indus, Peranan Bandar, Cara Memajukan Bandar (Sub Topik 4.3)(Gerak Gempur, pg 22)


Date : 11 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Mengenali Tamadun


5.1 Empat Lokasi Tamadun Awal Dunia

Kepentingan Sungai Bagi Tamadun Awal Dunia

Perkembangan Tamadun, Tahap Pemerintahan, Ciri-Ciri Utama Bandar

 • Tamadun Mesopotamia
 • Tamadun Mesir Purba
 • Tamadun Indus
 • Tamadun Huang He


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-10, pg 25)


Date : 18 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Mengenali Tamadun


5.2 Perbandingan Sumbangan Tamadun Awal Dunia

Pemerintahan & Pentadbiran

Ekonomi


Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Objektif (gerak gempur, no.1-20, pg 19 & 20)Date : 25 July 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 5 Mengenali Tamadun


5.2 Perbandingan Sumbangan Tamadun Awal Dunia

Teknologi

Kesenian & Kesusasteraan

Binaan Bangunan & Kemudahan


Bab 5 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Objektif (gerak gempur, no.17-30, pg 26 & 27)Date : 01 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Objektif (gerak gempur, no.11-16, pg 26)(pelangi, no. 8-10, pg 40)

Soalan Struktur

 • no.1, Sungai Tamadun Mesopotamia, Kerajaan-kerajaan Awal Tamadun Mesopotamia, Sebab Tamadun Awal Muncul di Lembah Sungai (Sub Topik 5.1)(Gerak Gempur, pg 28)
 • no.2, Kerajaan-kerajaan Awal Tamadun Huang He, Kegiatan Ekonomi Tamadun Huang He(Sub Topik 5.1)(Gerak Gempur, pg 28)
 • no.1, Nama Tamadun, Empat Lembah Sungai, Kepentingan Sungai kepada Tamadun Awal (Sub Topik 5.1)(Pelangi, pg 40 & 41)
 • no.2, Kepentingan Sungai Nil, Tiga Tahap Pemerintahan Kerajaan Tamadun Mesir Purba, Faktor Kegemilangan Sesebuah Tamadun (Sub Topik 5.1)(Pelangi, pg 41 & 42)
 • no.3, Kegiatan Ekonomi Penduduk Tamadun Indus, Barang Dagangan, Cara untuk Memajukan Ekonomi Negara (Sub Topik 5.2)(Pelangi, pg 42)


Date : 08 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Exercise Progress

Latihan Bab 4

Soalan Struktur

 • no.1, Perkataan Tamadun dalam Bahasa Arab, Aspek Kemajuan Berdasarkan Maksud Tamadun dalam Bahasa Melayu, Sebab Kehidupan Manusia Berubah (Sub Topik 4.1)(Pelangi, pg 27 & 28)
 • no.2, Konsep Tamadun oleh Ibn Khaldun, Prinsip Nilai Hadharah (Sub Topik 4.2)(Pelangi, pg 28)
 • no.3, Ciri-Ciri Tamadun Awal Dunia, Tiga Kepentingan Sistem Pemerintahan, Ciri-Ciri Pemerintah Yang Baik (Sub Topik 4.2)(Pelangi, pg 29)


Soalan Esei

 • no.2, Ciri-ciri Tamadun (Pertanian dan Perdagangan), Pembentukan Bandar, Ciri-Ciri Masyarakat Tidak Bertamadun Pada Zaman Kini (Sub topik 4.3)(Pelangi, pg 30)
 • no.2, Struktur Sosial Tamadun Mesir Purba, Agama dan Kepercayaan Masyarakat Tamadun Awal Dunia, Cara Untuk Mengekalkan Kegemilangan Sesebuah Tamadun (Sub Topik 4.3)(Gerak gempur, pg 23)


Date : 15 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom


6.1 Tamadun Yunani

Lokasi & Perkembangan Tamadun Yunani

Aktiviti Penduduk Yunani

Ciri-Ciri Polis, Acropolis, Agora dan Luar Acropolis


6.2 Peningkatan Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun Yunani

Sistem Pemerintahan Wujud di Negara Kota Athens

Perkembangan Sistem Demokrasi di Athens

 • Sebab Perubahan Bentuk Sistem Pemerintahan di Athens
 • Sistem Demokrasi Langsung di Athens
 • Sistem Demokrasi di Malaysia


Exercise Progress

Latihan Bab 5

Soalan Esei

 • no.2, Sumbangan Hammurabi terhadap Tamadun Mesopotamia, Kegiatan Ekonomi Masyarakat Tamadun Mesopotamia, Cara Untuk Mencontohi Pencapaian Tamadun Mesopotamia (Sub Topik 5.2)(Gerak Gempur, pg 29)


Date : 22 August 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom


Quick Revise 6.1

6.2 Peningkatan Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun Yunani

Badan Pentadbiran Demokrasi Athens

 • Dewan Perhimpunan
 • Majlis
 • Majistret
 • Juri

Pemerintahan dan Pentadbiran di Sparta

 • Monarki Terhad
 • Kerajaan Ketenteraan


6.3 Tamadun Rom

Latar Belakang Tamadun Rom (Zaman Eropah Klasik)

Lokasi & Masyarakat Tamadun Rom

Era Pax RomanaExercise Progress

Latihan Bab 6

Soalan Obj (gerak gempur, no.1-8)

Soalan Struktur

 • no.1 sub topik 6.1


Date : 05 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom


Quick Revise 6.1 & 6.2

6.4 Peningkatan Seni Bina dalam Tamadun Rom

Faktor Kemajuan Seni Bina Rom

Ciri-Ciri Pembinaan Bangunan dalam Tamadun Rom

Fungsi & Ciri-Ciri Seni Bina Tamadun Rom

 • Colosseum
 • Pantheon
 • Amfiteater
 • Akueduk
 • Tembok Pertahanan
 • Jalan Raya Rom
 • Tempat Mandi Awam


Bab 6 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 6

Soalan Obj (gerak gempur, no. 9-15, pg 31 & 32)


Date : 12 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Teaching Progress

Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom


Quick Revise 6.1 & 6.2

6.3 Tamadun Rom

Latar Belakang Tamadun Rom (Zaman Eropah Klasik)

Lokasi & Masyarakat Tamadun Rom

Era Pax Romana


6.4 Peningkatan Seni Bina dalam Tamadun Rom

Faktor Kemajuan Seni Bina Rom

Ciri-Ciri Pembinaan Bangunan dalam Tamadun Rom

Fungsi & Ciri-Ciri Seni Bina Tamadun Rom

 • Colosseum
 • Pantheon
 • Amfiteater
 • Akueduk
 • Tembok Pertahanan
 • Jalan Raya Rom
 • Tempat Mandi Awam


Bab 6 Completed


Exercise Progress

Latihan Bab 6

Soalan Obj

Soalan Struktur


Date : 19 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 26 September 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 03 October 2023

Time : 08:00 PM - 08:50 PM

Date : 17 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:45 PM

Date : 24 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:45 PM

Date : 31 October 2023

Time : 08:00 PM - 09:40 PM

Date : 07 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 14 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 21 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Date : 28 November 2023

Time : 08:00 PM - 09:30 PM

Total Material

Showing 16 - 16 of 16  

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Nelson
 • Last updated : January 03, 2023
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 1 Sejarah

Payment:

You can be your own Guiding star with our help