Shopping cart

Chapter 9

RM 19.00

 • Teacher : Mr. Richard
 • Last updated : January 13, 2023
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 2 Geografi

Payment:

课文讲解,选择题作答技巧,问答题作答技巧,短文(Esei)作答技巧

Teacher Profile

Mr. Richard 拥有超过10年的华文与地理的教学经验,帮助学生对华文和地理更有兴趣。着重于让学生了解课文, 语法理论与掌握作答技巧,学生更能应付考题与练习,也更有信心取得更好成绩。

Course Details

From the course details, you can find more detailed information.

Total Lesson

Showing 22 - 22 of 22  

Bab 1 :

 • 2.1 Jenis Skala dan Cara Menukar Skala
 • 2.1 Jenis Jarak
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 1 :

 • 1.2 Cara Mengira Jarak Sebenar dalam Peta
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 2 :

 • 2.1 Peta Topografi
 • 2.1 Cara Menggunakan Garisan Grid 4 Angka & Garisan Grid 6 Angka
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 2 :

 • 2.2 Jenis Simbol
 • 2.2 Cara Mentafsir Peta Topografi
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 3 :

 • 3.1 Ciri-ciri Putaran Bumi


 • 3.1 Kesan Putaran Bumi :
 1. Kejadian Siang & Malam
 2. Kejadian Pasang Surut Air Laut
 3. Pembiasan Angin
 4. Pergerakan Arus Lautan
 5. Perbezaan Waktu Tempatan • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 4 :

 • 4.1 Jenis Iklim di Malaysia
 • 4.1 Ciri-ciri Iklim di Malaysia
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 4 :

 • 4.2 Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia di Malaysia
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 4 :

 • 4.3 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia :
 1. Hujan Asid
 2. Kesan Rumah Hijau
 3. Jerebu
 4. Pulau Haba Bandar
 5. Penipisan Lapisan Ozon


 • 4.2 Perubahan Cuaca & Iklim Di Malaysia

Bab 5 :

 • 5.1.1 Jaringan Jalan Raya
 • 5.1.2 Jaringan Landasan Kereta Api
 • 5.1.3 Lapangan Terbang Antarabangsa
 • 5.1.4 Pelabuhan
 • Latihan (Objektif & Struktur)

Bab 5 :

 • Pengangkutan Awam di Malaysia
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan di Malaysia
 • Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air di Malaysia
 • Kepentingan Pengangkutan Awam di Malasyia
 • Amalan Pengangkutan dan Perjalanan Lestari
 • Latihan (Struktur & Esei)

Bab 3 :

 • 3.2.1 Ciri-ciri Peredaran Bumi


 • 3.2.2 Kesan Peredaran Bumi
 1. Kejadian 4 Musim
 2. Gerhana Bulan
 3. Gerhana Matahari


 • 3.2.3 Kesan Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca & Iklim


Bab 6 :

 • 6.1.1 Alat Telekomunikasi di Malaysia
 • 6.1.2 Kemajuan Telekomunikasi di Malaysia
 • Latihan (Objektif, Struktur & Esei)

Bab 6 :

 • 6.2 Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia
 • Latihan (Objektif, Struktur & Esei)

Bab 6 :

 • 6.3.1 Kesan Telekomunikasi di Malaysia
 • 6.3.2 Etika Penggunaan Telekomunikasi
 • Latihan (Objektif, Struktur & Esei)

Bab 7 :

 • 7.1.1 Jenis Iklim di Zon Sejuk
 • 7.1.2 Ciri-ciri Iklim di Zon Sejuk - Iklim Tundra
 • 7.1.3 Pengaruh Zon Sejuk Terhadap Kegiatan Manusia
 • Latihan (Struktur)

Bab 7 :

 • 7.2.1 Jenis Iklim Zon Sejuk Sederhana
 • 7.2.2 Ciri-ciri Iklim Zon Sejuk Sederhana : Iklim Siberia & Iklim Laurentia
 • 7.2.3 Pengaruh Iklim Zon Sejuk Sederhana Terhadap Kegiatan Manusia
 • Latihan (Struktur)

Bab 7 :

 • 7.3.1 Jenis Iklim di Zon Panas Sederhana
 • 7.3.2 Ciri-ciri Iklim di Zon Panas Sedrhana - Iklim China, Iklim Mediterranean, Iklim Steppe
 • 7.3.3 Pengaruh Zon Panas Sederhana Terhadap Kegiatan Ekonomi Manusia
 • Latihan (Sturktur)

Bab 7 :

 • 7.4.1 Jenis Iklim di Zon Panas : Iklim Gurun Panas, Iklim Monsun Tropika, Iklim Khatulistiwa, Iklim Savana
 • 7.4.2 Ciri- Ciri Iklim di Zon Panas
 • 7.4.3 Pengaruh Zon Panas Terhadap Kegiatan Ekonomi Manusia
 • Latihan (Struktur)

Bab 8 :

 • 8.1.1 Jenis Pengangkutan di Asia
 • 8.1.2 Kemajuan Pengangkutan di Asia
 • Latihan (Sturktur & Esei)

Bab 8 :

 • 8.2.1 Kesan Pengangkutan Terhadap Masyarakat di Asia
 • 8.2.2 Kesan Pengangkutan Terhadap Ekonomi di Asia
 • 8.2.3 Kesan Pengangkutan Terhadap Alam Sekitar di Asia
 • Latihan (Sturktur & Esei)

Bab 9 :

 • 9.1.1 Maksud Pemanasan Global
 • 9.1.2 Faktor Pemanasan Global
 • 9.1.3 Kesan Pemanasan Global
 • Latihan (Struktur)


Bab 9 :

 • 9.2 Langkah-Langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global
 • Latihan (Struktur & Esei)

Total Material

Showing 18 - 18 of 18  

1.1 Jenis Skala 1.2 Jarak 1.3 Menentukan Jarak dengan Menggunakan Skala 1.4 Menentukan Jaraka Sebenar Berpadukan Skala Pada Peta 1.5 Kepentingan Skala

1. Objektif No. 1-8 2. Struktur No. 1-4

2.1 Peta Topografi 2.2 Garisan Timuran dan Garisan Utaraan 2.3 Rujukan Grid (4 angka & 6 angka) 2.4 Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya 2.5 Hubung Kait Ciri Pandang Fizika dan Budaya Dalam Peta

1. Objektif No. 1-8 2. Stuktur No. 1-8

3.1 Pergerakan Bumi 3.2 Kesan Putaran Bumi 3.3 Kesan Peredaran Bumi 3.4 Kesan Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim

1. Objektif No. 1-8 2. Struktur No. 1-6

4.1 Jenis dan Ciri Iklim Malaysia 4.2 Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia di Malaysia 4.3 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia

1. Objektif No. 1-7 2. Struktur No. 1-8

5.1 Jaringan Jalan Raya dan ALndasan Kereta Api di Malaysia 5.2 Lapangan Terbang Antarabangsa dan Pelabuhan Utaman di Malasysia 5.3 Pengangkutan Awam di Malaysia 5.4 Faktor yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan di Malaysia 5.5 Kepentingan Pengangkutan Darat, Laut dan Udara di Malaysia 5.6 Kepentingan Pengangkutan Awam di Malaysia 5.7 Amalan Pengangkutan dan Perjalanan Lestari

Soalan Struktur dan Esei No. 1-8

6.1 Alat Telekomunikasi di Malaysia 6.2 Kemajuan Telekomunikasi di Malaysia 6.3 Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia 6.4 Kesan Telekomunikasi Terhadap Pembangunan Negara di Malaysia 6.5 Etika Penggunaan Alat Telekomunikasi

Struktur & Esei No. 1-11

7.1 Kepelbagaian Iklim di Asia 7.2 Ciri-ciri Iklim di Asia 7.3 Pengaruh Iklim Terhadap Kegiatan Manusia di Asia

Soalan Struktur No. 1-8

8.1 Jaringan Landasan Kereta api, Lapangan Terbang Antarabangsa dan Pelabuhan Utama di Asia 8.2 Kemajuan Pengangkutan di Asia 8.2 Kesan Pengangkutan Terhadap Masyarakat, Ekonomi dan Alam Sekitar di Asia

1. Sturktur no. 1-3 2. Esei no. 4-7

9.1 Konsep Pemanasan Global 9.2 Faktor yang Meyebabkan Pemanasan Global 9.3 Kesan Pemanasan Global 9.4 Langkah-Langkah Mengurangkan Pemanasan Global

Struktur & Esei (No. 1-6)

Reviews

0

0 Ratings

Detailed Rating
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%

0 Comments

 • Teacher : Mr. Richard
 • Last updated : January 13, 2023
 • Review : 0
 • Subject : 2023 Form 2 Geografi

Payment:

You can be your own Guiding star with our help